KuaiZip

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KuaiZip - NA

Phần mềm KuaiZip

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

KuaiZip là phần mềm gì?

KuaiZip là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của KuaiZip là Version NA (cập nhật NA)

KuaiZip là một chương trình lưu trữ miễn phí mà cho phép nén và giải nén các tập tin, và gắn các hình ảnh đĩa vào một ổ đĩa ảo. Các tập tin hỗ trợ phần mềm trong các định dạng sau: RAR, JAR, GZIP, GZ, ZIP, CAB, BZ2, Z, WIM, TAR, 7Z, ARJ, LZH, RPM, TGZ, và TBZ, đến tên một vài. Tất cả trong tất cả, phần mềm hỗ trợ tổng cộng bốn mươi định dạng tập tin. Tất cả các file mà có các định dạng, cũng như hình ảnh ISO, có thể được trích xuất bằng KuaiZip. Đối với tập tin nén, các tập tin lưu trữ có thể đến trong các định dạng sau: 7Z, ZIP và KZ. Tính năng đáng chú ý nhất của phần mềm là khả năng các tập tin nén vào kích thước lưu trữ nhỏ hơn, so với các công cụ lưu trữ khác. Ví dụ, cho các tập tin tương tự nén bởi các công cụ lưu trữ khác, đầu ra kích thước trung bình là 6,50 MB; trong khi KuaiZip mang một kích thước lưu trữ của 5.47 MB ​​cho các tập tin tương tự. Giao diện người dùng hiển thị các nút trong những tính năng cho phép khách hàng dễ dàng điều hướng thông qua các ứng dụng: Add, Extract để, xem, xóa, Wizard và núi. Cài đặt cho khối lượng và mật khẩu lưu trữ tương tự như vậy có thể được truy cập thông qua giao diện người dùng. Để dễ dàng tiếp cận, chương trình bao gồm tùy chọn trên Start Menu: Add để lưu trữ, Add to “Desktop.kz,” Nén và Email, và Compress để “Desktop.kz” và Email.

What is KuaiZip?

KuaiZip is a free archiving program that allows for the compression and decompression of files, and mounting of disc images onto a virtual disk drive. The software supports files in the following formats: RAR, JAR, GZIP, GZ, ZIP, CAB, BZ2, Z, WIM, TAR, 7Z, ARJ, LZH, RPM, TGZ, and TBZ, to name a few. All in all, the software supports a total of forty file formats. All files that come in these formats, as well as ISO images, can be extracted using KuaiZip. For file compression, the archived files may come in the following formats: 7Z, ZIP and KZ. The most noticeable feature of the software is its capacity to compress files into smaller archived sizes, as compared to other archiving tools. For instance, for similar files compressed by other archiving tools, the average size output is 6.50 MB; while KuaiZip yields an archived size of 5.47 MB for the same files. The User Interface displays buttons of the features that allows clients to easily navigate through the applications: Add, Extract to, View, Delete, Wizard and Mount. Settings for archive volumes and passwords can likewise be accessed through the User Interface. For easy accessibility, the program includes options on the Start Menu: Add to archive, Add to “Desktop.kz,” Compress and Email, and Compress to “Desktop.kz” and Email.

Các loại file được mở bởi KuaiZip

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm KuaiZip có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 0010020030040050060070080090101001101201301401501601701801902020021022023024025026027028029030300310320330340350360370380390404004104204304404504604704804905050051052053054055056057058059060600610620630640650660670680690707007107207307407507607707807908080081082083084085086087088089090900910920930940950960970980997ZARJBZ2CABGZGZIPJARKZLZHMOURARRPMTARTBZTGZWIMZZIP

Download KuaiZip

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *