LabelCreator Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LabelCreator Pro - NA

Phần mềm LabelCreator Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LabelCreator Pro là phần mềm gì?

LabelCreator Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LabelCreator Pro là Version NA (cập nhật NA)

Các LabelCreator Pro tiện ích từ LabelWhiz có nghĩa là để giúp người dùng thiết kế nhãn, vỏ bọc của mình với nhiều loại khác nhau của các trường hợp. Nó có thể tạo nhãn đĩa CD, ví dụ, cũng như chèn album của họ. Nó có thể chèn đầu ra JewelCase và tay áo, cũng như chèn chất kết dính và thậm chí nhãn danh thiếp. Tổng cộng, có hơn 50 loại định dạng nhãn phần mềm có khả năng xuất ra. Chương trình này đi kèm với một số thư viện của các đối tượng đồ họa sẵn sàng để sử dụng. Có ít nhất một ngàn chất lượng cao nền nhãn đã được cung cấp, ví dụ, cũng như một tập hợp lớn tương tự của tác phẩm nghệ thuật vector có thể được sử dụng như clip art. Phiên bản Pro của phần mềm cung cấp những yếu tố này ở độ phân giải cao cho chương trình design.The nhãn chuyên nghiệp có thể được tìm thấy trong ít nhất 3 tin cục bộ: ngoài tiếng Anh, có Tây Ban Nha và Pháp. Nó có thể làm việc với hệ điều hành Windows hệ thống không hạ thấp hơn so với Windows 95 và không cao hơn so với Windows XP. Người dùng cần phải sử dụng chương trình kết hợp với một thiết bị in ấn, tất nhiên, nếu họ muốn sản xuất thực tế nhãn “cứng” từ thiết kế tạo ra với phần mềm.

What is LabelCreator Pro?

The LabelCreator Pro utility from LabelWhiz is meant to help users design their own labels or covers for different types of cases. It can create CD labels, for instance, as well as their album inserts. It can output jewelcase inserts and sleeves, as well as binder inserts and even business card labels. In total, there are over 50 kinds of label types the software is capable of outputting. The program comes with several libraries of ready-to-use graphic objects. There are at least a thousand high-quality label backgrounds already provided, for instance, as well as a similarly large set of vector artworks that can be used as clip art. The Pro version of the software offers these elements in high resolution for professional-looking label design.The program can be found in at least 3 localizations: besides English, there is Spanish and French. It can work with Windows operating systems no lower than Windows 95 and no higher than Windows XP. Users need to use the program in conjunction with a printing device, of course, if they want to produce actual “hard” labels from designs created with the software.

Các loại file được mở bởi LabelCreator Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LabelCreator Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) C00C04C05C10C14C16C17C18C90C91D01D02D35L02L04

Download LabelCreator Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *