LabVIEW

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LabVIEW - NA

Phần mềm LabVIEW

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LabVIEW là phần mềm gì?

LabVIEW là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LabVIEW là Version NA (cập nhật NA)

phần mềm LabVIEW là tốt cho bất kỳ điều khiển hoặc hệ thống đo lường. Đó là trái tim của nền tảng thiết kế NI. Nó tích hợp tất cả các công cụ cần thiết bởi các nhà khoa học và kỹ sư để xây dựng một loạt các ứng dụng trong thời gian ngắn. LabVIEW là một môi trường phát triển cho năng suất tăng tốc, giải quyết vấn đề, và đổi mới liên tục. LabVIEW là một nền tảng lập trình đồ họa này sẽ hỗ trợ các kỹ sư quy mô từ thiết kế để thử nghiệm và từ lớn đến các hệ thống nhỏ. Nó cung cấp tích hợp với hiện tại phần mềm kế thừa, phần cứng, và IP trong khi tận dụng công nghệ mới nhất trong máy tính.

What is LabVIEW?

LabVIEW software is good for any control or measurement system. It is the heart of the NI design platform. It integrates all the tools that are needed by scientists and engineers to construct a broad range of applications in less time. LabVIEW is a development environment for accelerated productivity, problem solving, and continual innovation. LabVIEW is a graphical programming platform which assists engineers scale from design to test and from big to small systems. It provides integration with the current legacy software, hardware, and IPs while capitalizing on the newest technology in computers.

Các loại file được mở bởi LabVIEW

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LabVIEW có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CITCTLCTTLLBVIVIT

Download LabVIEW

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *