LabWindows/CVI

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LabWindows/CVI - NA

Phần mềm LabWindows/CVI

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LabWindows/CVI là phần mềm gì?

LabWindows/CVI là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LabWindows/CVI là Version NA (cập nhật NA)

Các LabWindows / CVI là một phần mềm ANSI C được sử dụng để đo lường và thử nghiệm. Phần mềm này được phát triển bởi công ty National Instrument và được phát hành ban đầu như LabWindows cho DOS vào năm 1987, và sau đó đã nhanh chóng đổi tên và điều chỉnh để thích ứng với các hệ điều hành Microsoft Windows khác nhau. Nó cũng cung cấp cho người dùng một giao diện người dùng thân thiện cho việc quản lý và tạo các file lớn.

What is LabWindows/CVI?

The LabWindows/CVI is an ANSI C software used for measurement and testing. This software was developed by the company National Instrument and was released initially as LabWindows for DOS in 1987, and was then soon renamed and revised to accommodate the different Microsoft Windows operating systems. It also provides the user with a user-friendly interface for managing and creating large files.

Các loại file được mở bởi LabWindows/CVI

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LabWindows/CVI có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CCWSFPHPRJUIR

Download LabWindows/CVI

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *