LibreOffice Base

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Base - NA

Phần mềm LibreOffice Base

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Base là phần mềm gì?

LibreOffice Base là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Base là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng LibreOffice Base là một phần của bộ ứng dụng LibreOffice của phần mềm năng suất và có nghĩa là để lấp đầy tương tự của Microsoft Office chương trình Paradox Corel của Access và. Các phần mềm LibreOffice Base là một tạo cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý (do đó tên). Base, trong bản chất, đóng vai trò như một giao diện cho cơ sở dữ liệu bên ngoài như MySQL, PostgreSQL và Oracle; như một lối vào cho các cơ sở dữ liệu, Văn phòng Libre cơ sở dành cho người dùng một cái nhìn của các bảng SQL và queries.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng cùng vai Open Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Base?

The Libre Office Base application is part of the Libre Office suite of productivity software and is meant to fill the analogue of Microsoft Office Access and Corel’s Paradox programs. The Libre Office Base software is a database creation and management engine (thus the name). Base, in essence, acts as a GUI for external databases such as MySQL, PostgreSQL and Oracle; as a frontend for these databases, the Libre Office Base affords the user a view of the SQL tables and queries.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Base

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Base có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ODB

Download LibreOffice Base

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *