LibreOffice Draw

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Draw - NA

Phần mềm LibreOffice Draw

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Draw là phần mềm gì?

LibreOffice Draw là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Draw là Version NA (cập nhật NA)

Draw LibreOffice là một phần của bộ ứng dụng năng suất LibreOffice và là một trình soạn thảo đồ họa vector, không có tương tự trong Microsoft Office, bộ sưu tập ứng dụng năng suất gần nhất. Văn phòng Libre Vẽ, tuy nhiên, cũng tương tự như trong mục đích và khả năng Adobe Illustrator, tiêu chuẩn biên tập đồ họa vector, và CorelDraw, cổ điển mà các biên tập đồ họa vector đưa đến ý thức chính thống. Giống như hầu hết các phần mềm loại này, nó có thể tạo ra hình ảnh minh họa cao cấp và các biểu đồ, và có một số tính năng thường được tìm thấy trong máy tính để bàn xuất bản applications.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng các vai trò tương tự để Open Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Draw?

The Libre Office Draw is part of the Libre Office productivity suite and is a vector graphics editor, with no analogue in Microsoft Office, the nearest productivity app collection. The Libre Office Draw, however, is similar in purpose and capability to Adobe Illustrator, the vector graphics editor standard, and CorelDraw, the classic that put vector graphics editors to mainstream consciousness. Like most software of this kind, it can create high-end illustrations and flowcharts, and has several features usually found in desktop publishing applications.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Draw

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Draw có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LibreOffice Draw

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *