LibreOffice Impress

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Impress - NA

Phần mềm LibreOffice Impress

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Impress là phần mềm gì?

LibreOffice Impress là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Impress là Version NA (cập nhật NA)

Các LibreOffice Impress là một phần của bộ ứng dụng năng suất LibreOffice, một phần mềm trình bày tương tự như PowerPoint của Microsoft Office, và được hỗ trợ với các tính năng và khả năng tương tự. Giống như hầu hết các ứng dụng trong LibreOffice, mà là ở bản thân một ngã ba của phần mềm Open Office, Impress về cơ bản là một phiên bản đổi tên và mã nguồn mở văn phòng mở Impress. Impress có thể lưu lại công việc của mình trực tiếp như một tập tin PDF, và cũng có tính năng khả năng nhập trình bày nó như là một tập tin SWF cho phép nó được phát trên bất kỳ máy tính với phần mềm Adobe Flash Player được cài đặt. Sự hỗ trợ LibreOffice Impress .ppt và .pptx, và natively hỗ trợ OpenOffice.org Impress trình bày files.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng các vai trò tương tự để mở Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Impress?

The Libre Office Impress is part of the Libre Office productivity suite, a presentation software similar to Microsoft Office’s PowerPoint, and powered with similar features and capabilities. Like most of the applications in Libre Office, which is in itself a fork of the Open Office software, Impress is essentially a rebranded and open-source version of Open office Impress. Impress can save its work directly as a PDF file, and also features the ability to import its presentation as a SWF file allowing it to be played on any computer with Adobe Flash Player installed. The Libre Office Impress supports .ppt and .pptx, and natively supports Open Office Impress presentation files.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Impress

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Impress có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LibreOffice Impress

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *