LibreOffice Math

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Math - NA

Phần mềm LibreOffice Math

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Math là phần mềm gì?

LibreOffice Math là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Math là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng LibreOffice Math là ứng dụng thứ bảy trong danh sách hiện tại của bộ ứng dụng LibreOffice và có nghĩa là để tạo và chỉnh sửa ký hiệu toán học, tương tự như trình soạn công thức của Microsoft (mà không phải là chính xác một ứng dụng Microsoft Office, là một công cụ chia sẻ). Giống như các thành viên khác của bộ ứng dụng LibreOffice, Toán có thể xuất khẩu sang PDF trực tiếp, và các phương trình được tạo ra sau đó có thể được nhúng vào file OpenOffice tạo ra, chẳng hạn như một tài liệu bằng cách Writer. Nó cũng có tính năng hỗ trợ cho Open Office Math files.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng các vai trò tương tự để Open Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Math?

The Libre Office Math application is the seventh application in the current roster of the Libre Office suite and is meant to create and edit mathematical notations, similar to Microsoft’s Equation Editor (which is not exactly a Microsoft Office application, rather a shared tool). Like the other members of the Libre Office suite, Math can export to PDF directly, and the generated equations can then be embedded into OpenOffice-created files, such as a document by Writer. It also features native support for Open Office Math files.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Math

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Math có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LibreOffice Math

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *