LibreOffice Writer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Writer - NA

Phần mềm LibreOffice Writer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Writer là phần mềm gì?

LibreOffice Writer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Writer là Version NA (cập nhật NA)

Các LibreOffice Writer là một phần của bộ ứng dụng năng suất LibreOffice, và xử lý văn bản thường trú của bộ. tương tự của nó là Microsoft Word, với các tính năng tương đương và khả năng (hoặc WordPerfect trước đó, bây giờ bằng Corel). Các OpenOffice Writer cũng có thể tạo các file xách tay Document Format (PDF), hoặc như là một trình soạn thảo WYSIWYG giới hạn để tạo trang web. Các LibreOffice Writer hỗ trợ .doc, .docx, .rtf, và các tập tin XHTML, và có thể hỗ trợ hữu Open Office tài liệu Writer files.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng các vai trò tương tự để Open Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Writer?

The Libre Office Writer is part of the Libre Office productivity suite, and is the suite’s resident word processor. Its analogue is Microsoft Word, with comparable features and capabilities (or the earlier WordPerfect, now by Corel). The OpenOffice Writer can also create Portable Document Format files (PDF), or as a limited WYSIWYG editor for web page creation. The Libre Office Writer supports .doc, .docx, .rtf, and XHTML files, and can natively support Open Office Writer document files.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Writer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Writer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LibreOffice Writer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *