Lite MindPoint Quiz Show

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lite MindPoint Quiz Show - NA

Phần mềm Lite MindPoint Quiz Show

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lite MindPoint Quiz Show là phần mềm gì?

Lite MindPoint Quiz Show là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lite MindPoint Quiz Show là Version NA (cập nhật NA)

Chương trình này có thể biến sinh viên bình thường thành thí sinh, bằng cách chuyển đổi các nội dung ExamView sang một định dạng game show, và xem việc tham gia lớp học thành công. Giáo viên hoặc giáo viên hướng dẫn có thể đánh giá sinh viên trong khi các máy chủ của QuizShow chỉ đạo các trò chơi. Người dùng sẽ có thể xem kết quả theo tiêu chuẩn nhà nước, học hỏi khách quan, hoặc chủ đề. Họ cũng có thể thách thức các máy tính, hoặc cạnh tranh với sinh viên. QuizShow thích hợp cho học sinh trung học và tiểu học. QuizShow SE hấp dẫn cho cả học sinh trung học trở lên. Cả hai QuizShow SE và QuizShow được cung cấp bởi ExamView, một máy phát điện thử nghiệm cho lớp học. Điều này có nghĩa rằng người dùng có thể khai thác các ngân hàng câu hỏi ExamView do nhà xuất bản chuẩn bị và các kỳ thi hiện đang có sẵn. ExamView cũng có thể được sử dụng để tạo tùy chỉnh các câu đố làm đặc biệt cho QuizShow SE và QuizShow.Students có thể cạnh tranh để kiếm được một vị trí trong danh sách top ten. Và khi họ chơi, họ sẽ nhận được thông tin phản hồi tự động về các vấn đề mà họ trả lời một cách chính xác, hoặc không chính xác. Nút “giải thích câu trả lời” cũng có thể được chọn để họ sẽ có thể tìm hiểu thêm về lý do tại sao câu trả lời của họ là đúng hay sai. Một danh sách các câu hỏi đố có thể được in ra, có chứa câu trả lời của học sinh, và câu trả lời đúng để sử dụng như một hướng dẫn nghiên cứu.

What is Lite MindPoint Quiz Show?

This program can turn ordinary students into contestants, by transforming the ExamView content into a game show format, and watch classroom participation succeed. Teachers or instructors can evaluate students while the host of the QuizShow directs the game. Users will be able to see the results by state standard, learning objective, or topic. They can also challenge the computer, or compete against fellow students. QuizShow is suited for middle and elementary school students. QuizShow SE appeals to both high school students and older. Both QuizShow SE and QuizShow are powered by ExamView, a test generator for classrooms. This means that users can exploit publisher-prepared ExamView question banks and exams that are currently available. ExamView can also be used to generate custom quizzes made especially for QuizShow SE and QuizShow.Students can compete to earn a spot on the top ten list. And as they play, they will receive automatic feedback on questions which they answer correctly, or incorrectly. The “explain answer” button can also be selected so they will be able to learn more about why their answers are wrong or right. A list of quiz questions can be printed out, which contain the student’s answers, and the right answers to use as a study guide.

Các loại file được mở bởi Lite MindPoint Quiz Show

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lite MindPoint Quiz Show có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BNKMPTMPXQZTTOPTST

Download Lite MindPoint Quiz Show

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *