Live2D Cubism

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Live2D Cubism - NA

Phần mềm Live2D Cubism

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Live2D Cubism là phần mềm gì?

Live2D Cubism là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Live2D Cubism là Version NA (cập nhật NA)

Live2D Cubism đề cập đến Live2D Cubism Editor, được sử dụng để chuyển đổi các bản vẽ 2D thành năng động và mô hình poseable. Chương trình được thực sự gồm hai ứng dụng khác nhau: các Animator và Modeler. Sau đó là chương trình bắt đầu, các phương tiện thông qua đó một mô hình 2D bằng phẳng có thể được ánh xạ và chuyển đổi thành tài sản kết cấu. Những tài sản kết cấu được cấu tạo đa giác hai chiều mà bản đồ toàn bộ bản vẽ từ tính và làm cho việc sử dụng một tính năng loại bỏ bụi để đạt được năng động hình ảnh mượt mà khi mô hình được chế tác. Các chuyển động thực tế có thể được điều khiển bởi các tham số số thông qua đa trục tọa độ lựa chọn. Đây là những gì biến 2D mô hình thành, các hình thức năng động “animatable”. Live2D Cubism cũng được trang bị khả năng để thay thế tài sản kết cấu khi cần thiết, có nghĩa là người dùng có thể bắt đầu từ một mô hình chứng khoán duy nhất, sau đó tạo ra các biến thể của nó bằng cách thay đổi các yếu tố như quần áo hay tóc. Đối với thực tế, đầy đủ về kiểm soát hoạt hình, người dùng có thể nhập các mô hình thành vào Animator, trong đó có một đa dạng của các tính năng cho họa sĩ: mô phỏng đồng bộ môi, mốc thời gian hoạt hình video, thao tác máy ảnh, hỗ trợ đa mô hình cho từng giai đoạn, và vân vân .

What is Live2D Cubism?

Live2D Cubism refers to the Live2D Cubism Editor, which is used to convert 2D drawings into dynamic and poseable models. The program is actually composed of two distinct applications: the Animator and the Modeler. The latter is the starting program, the means through which a flat 2D model can be mapped and converted into texture assets. These texture assets are composed of two-dimensional polygons that map the entire drawing magnetically and make use of a dust removal feature to achieve smooth image dynamics when the model is manipulated. The actual motions can be controlled by numerical parameters through multi-axial coordinate selection. This is what turns 2D models into “animatable”, dynamic forms. Live2D Cubism is also equipped with the capacity to replace texture assets as needed, which means a user can start from a single stock model, then create variations of it by changing elements such as apparel or hair. For actual, full-on animation control, the user can import the finished model into Animator, which has a multiplicity of features for animators: lip synch simulation, video animation timelines, camera manipulation, multi-model support for each stage, and so on.

Các loại file được mở bởi Live2D Cubism

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Live2D Cubism có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CANCANXCMOCMOXCMPMOP

Download Live2D Cubism

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *