LiveMaker3

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LiveMaker3 - NA

Phần mềm LiveMaker3

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LiveMaker3 là phần mềm gì?

LiveMaker3 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LiveMaker3 là Version NA (cập nhật NA)

LiveMaker3 là một hình ảnh môi trường phát triển cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Hình ảnh tiểu thuyết là một phần trò chơi, bán cuốn tiểu thuyết văn bản minh họa kỹ thuật số mà là phổ biến ở thị trường Nhật Bản. Kể từ visual novel là tương tác về mặt kỹ thuật điện tử-nhiều yêu cầu người dùng lựa chọn tại một số điểm trong câu chuyện, có thể ảnh hưởng đến lối rẽ câu chuyện có-họ thường được tạo ra bởi những người có một số mức độ kinh nghiệm lập trình (để tạo ra các lựa chọn / nhân quả mối quan hệ trong tiểu thuyết). Tuy nhiên, LiveMaker3 được thoát khỏi yêu cầu rằng bằng cách làm cho kinh nghiệm lập trình không cần thiết: phát triển visual novel trên đó là trực quan-driven. Điều này làm cho công cụ visual novel thể truy cập đến chương trình people.The sáng tạo hơn cũng đi kèm với GraphicsGale, một module cho hoạt hình frame-by-frame đơn giản, cũng như LiveCinema, một động cơ hoạt hình tiên tiến hơn cho những ai muốn một cái gì đó đánh bóng hơn. Chuỗi lựa chọn được đơn giản hóa cũng như để làm rõ khả năng hành động và kết quả trong dự án. Người dùng có thể kiểm tra hay không lựa chọn nút của ông là phù hợp thông qua một cửa sổ xem trước trực tiếp. Hơn nữa, LiveMaker là miễn phí, ngay cả đối với những người đang sử dụng nó để tạo ra visual novel họ có kế hoạch sell.The chương trình chỉ có trong tiếng Nhật.

What is LiveMaker3?

LiveMaker3 is a popular visual novel development environment. Visual novels are part-game, part-novel digital illustrated texts that are common in the Japanese market. Since visual novels are technically interactive e-books—many require users to make choices at some point in the story, which can affect the turns the tale takes—they are typically created by those with some level of programming experience (to create the choice/cause-effect relationships in the novels). However, LiveMaker3 gets rid of that requirement by rendering programming experience unnecessary: visual novel development on it is visually-driven. This makes visual novel tools accessible to more creative people.The program also comes with GraphicsGale, a module for simple frame-by-frame animation, as well as LiveCinema, a more advanced animation engine for those who want something more polished. String selection is simplified as well to clarify action possibilities and outcomes within the project. The user can check whether or not his node selections are appropriate through a live preview window. Furthermore, LiveMaker is free, even for those who are using it to create visual novels they plan to sell.The program is available only in Japanese.

Các loại file được mở bởi LiveMaker3

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LiveMaker3 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) IMPLCMLMTLPM

Download LiveMaker3

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *