Livescribe Desktop

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Livescribe Desktop - NA

Phần mềm Livescribe Desktop

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Livescribe Desktop là phần mềm gì?

Livescribe Desktop là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Livescribe Desktop là Version NA (cập nhật NA)

Livescribe Desktop là phần mềm cho phép người dùng lưu trên máy tính, ghi chép trên giấy thông qua Livescribe Smartpen, đặc biệt là Echo và Pulse Smartpen mô hình. Bất cứ điều gì mà các hồ sơ người dùng trên các mô hình này Smartpen có thể được chuyển vào máy tính bằng cách kết nối Smartpen cho đơn vị thông qua cáp USB. Thuyết minh, bản vẽ, nguệch ngoạc và audio có thể được chụp bởi các phần mềm Livescribe Desktop để cho phép người dùng lưu một bản sao của những tập tin này trên máy tính của họ. Người dùng cũng có thể tìm kiếm các nội dung được lưu trữ trên Smartpen của họ thông qua các công cụ tìm kiếm được cung cấp với phần mềm. Khi người dùng đầu vào một từ khóa cụ thể hoặc hạn, phần mềm sẽ quét tất cả các nội dung của Smartpen, và sau đó hiển thị kết quả có liên quan về người dùng interface.The sử dụng cũng là để phát lại âm thanh ghi lại trên máy tính của họ, quản lý các ứng dụng Smartpen của họ, tổ chức ghi chú và chia sẻ hoặc gửi nội dung Smartpen như một tập tin pencast hoặc một tập tin âm thanh. Livescribe Desktop cũng cho phép người dùng kết nối với tài khoản Livescribe của họ, có thể được sử dụng để chia sẻ các tập tin trong số những thứ khác. Phần mềm này tương thích với Windows XP Service Pack 3, Windows Vista và Windows 7. Đối với Windows Vista, chương trình có thể chạy trên nền tảng 32-bit hoặc 64-bit.

What is Livescribe Desktop?

Livescribe Desktop is software that allows users to save on the computer, notes written on paper through the Livescribe smartpen, in particular, the Echo and Pulse smartpen models. Anything that the user records on these smartpen models can be transferred to the computer by connecting the smartpen to the unit through USB cable. Notes, drawings, doodles and audio can be captured by the Livescribe Desktop software to enable the user to save a copy of these files on their machine. The user may also search for contents stored on their smartpen via the search tool provided with the software. When a user inputs a specific keyword or term, the software will scan all contents of the smartpen, and then display relevant results on the user interface.The user is also to playback the recorded audio on their computer, manage their smartpen applications, organize notes, and share or send smartpen contents as a pencast file or an audio file. Livescribe Desktop also enables the user to connect to their Livescribe account, which can be utilized for sharing of files among other things. The software is compatible with Windows XP Service Pack 3, Windows Vista and Windows 7. For Windows Vista, the program can run on the 32-bit or 64-bit platform.

Các loại file được mở bởi Livescribe Desktop

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Livescribe Desktop có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PENCAST

Download Livescribe Desktop

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *