Logo Design Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Logo Design Studio - NA

Phần mềm Logo Design Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Logo Design Studio là phần mềm gì?

Logo Design Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Logo Design Studio là Version NA (cập nhật NA)

Logo Design Studio là một biểu tượng làm cho chương trình có khả năng tạo ra cả raster và vector đồ họa: Người dùng có thể tạo logo trên phần mềm và xuất khẩu chúng như SVGs, BMP, JPEG, PNG, EMFs, TIFFs và PDF. Có phương tiện truyền thông thư viện với nguồn lực cho người dùng, tất nhiên, có thể được dự kiến ​​của các ứng dụng thiết kế logo đặc biệt. Hơn 2.000 mẫu (với cơ sở công nghiệp khác nhau) và hơn 6.000 hình ảnh chuẩn bị thiết kế chuyên nghiệp được cài đặt sẵn vào chương trình. Các hình ảnh là tất cả trong định dạng SVG (SVG), mà có nghĩa là người dùng có thể thay đổi kích thước chúng như mong muốn mà không làm giảm viên chất lượng. Ngoài ra còn có hơn 750 tùy chọn phông chữ cho văn bản design.Extensive công cụ thiết kế văn bản của người sử dụng có trong các phần mềm, bao gồm các tiện ích chỉnh sửa Bezier. Người dùng có thể làm việc trong lớp và cũng được cung cấp với công cụ vẽ vô số cho hình ảnh và logo thiết kế tùy chỉnh của họ. Chương trình cũng cung cấp cho người dùng với các quy tắc của tác giả trong và đăng kí nhãn hiệu. Logo Design Studio là một chương trình Windows nền tảng tương thích với Windows 8, Windows 7, Windows XP và Windows Vista. Nó đòi hỏi ít nhất 512 MB RAM.

What is Logo Design Studio?

Logo Design Studio is a logo making program that is capable of generating both raster and vector graphics: users can create logos on the software and export them as SVGs, BMPs, JPEGs, PNGs, EMFs, TIFFs and PDFs. There are media libraries with resources for users, of course, as may be expected of premium logo designing applications. More than 2,000 templates (with various industrial bases) and more than 6,000 prepared professionally designed images are preloaded into the program. The images are all in the SVG (scalable vector graphics) format, which means users can resize them as desired without any attendant loss of quality. There are also more than 750 font options for users’ text design.Extensive text design tools are included in the software, including Bezier editing utilities. Users can work in layers and are also provided with myriad drawing tools for their custom image and logo designs. The program also supplies users with the rules of copyrighting and trademarking. Logo Design Studio is a Windows-platform program compatible with Windows 8, Windows 7, Windows XP, and Windows Vista. It requires at least 512 MB of RAM.

Các loại file được mở bởi Logo Design Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Logo Design Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LDSLDT

Download Logo Design Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *