LogoDesignStudio Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LogoDesignStudio Pro - NA

Phần mềm LogoDesignStudio Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LogoDesignStudio Pro là phần mềm gì?

LogoDesignStudio Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LogoDesignStudio Pro là Version NA (cập nhật NA)

LogoDesignStudio là một phần mềm được trang bị với các khả năng vẽ vector cho phép người dùng tạo ra logo. phần mềm đồ họa này cung cấp các mẫu và đồ họa sắc nét, bạn có thể kết hợp vào thiết kế logo của bạn. Các mẫu trong phần mềm này có thể tùy chỉnh và có thể được sửa đổi với các lệnh đơn giản hoặc bằng cách nhấp chuột. đồ họa vector tham khảo thiết kế trong khi loại bỏ các điểm ảnh, do đó bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh mà không bị mất chất lượng đồ họa khi in. Sau khi cài đặt Logo Design Pro, bạn có thể có quyền truy cập đầy đủ đến 6.000 đồ họa trước nhúng trong phần mềm. LogoDesignStudio cũng cho phép bạn tạo ra nhỏ trong kích thước các dự án như tem trong khi duy trì chất lượng đồ họa mà bạn muốn bao gồm. Đối với dự án lớn trong kích thước, bạn cũng có thể bao gồm khẩu hiệu và khẩu hiệu. Phần mềm này có thư viện tài nguyên riêng của mình khẩu hiệu và tagline. Bạn có thể chọn để lựa chọn từ ngân hàng dữ liệu các thông điệp trước bằng văn bản hoặc đưa ra của riêng bạn. Dù bằng cách nào, kết hợp chúng vào dự án của bạn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm. sáng tạo của bạn - logo, tem, áp phích, phông nền, có thể được lưu lại và in trong các định dạng khác nhau như PDF, BMP, PNG, EMF, TIFF, và cũng JPEG.

What is LogoDesignStudio Pro?

LogoDesignStudio is a software equipped with vector drawing capabilities to allow users generate logo. This graphics software provides templates and sharp graphics you can incorporate into your logo design. The templates in this software are customizable and can be modified with simple commands or by clicks. Vector graphics refer to designing while eliminating pixels so you can modify the sizes of the photos without sacrificing the quality of the graphics when printed. Upon installing the Logo Design Pro, you can have full access to 6,000 graphics pre-embedded in the software. LogoDesignStudio also lets you generate small-in-size projects such as stamps while maintaining the quality of graphics you wish to include. For bigger-in-size projects, you can also include taglines and slogans. The software has its own resource library of slogans and taglines. You may opt to choose from the data bank of pre-written messages or come up with your own. Either way, incorporating them into your project can be done using the software. Your creation – logo, stamps, posters, backdrops, can be saved and printed in different formats such as PDF, BMP, PNG, EMF, TIFF, and also JPEG.

Các loại file được mở bởi LogoDesignStudio Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LogoDesignStudio Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LDSGLDSVLDTGLDTV

Download LogoDesignStudio Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *