LogonStudio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LogonStudio - NA

Phần mềm LogonStudio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LogonStudio là phần mềm gì?

LogonStudio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LogonStudio là Version NA (cập nhật NA)

LogonStudio là phần mềm từ Công ty Cổ phần Stardock cho phép người dùng thay đổi các bản ghi-on hoặc màn hình khởi động của máy tính để bàn Windows của họ. Ứng dụng này có thể được sử dụng cho Windows XP và 7 desktops.Basically, chương trình cung cấp cho người dùng một lựa chọn các log-on màn hình có thể được ngay lập tức áp dụng cho các máy tính để bàn. Người dùng không cần phải khởi động lại máy tính để các thay đổi sẽ diễn ra. Khi một màn hình log-on đã được chọn, nó sẽ được tự động áp dụng cho các máy tính để bàn. Người dùng cũng có thể tải về hơn log-on màn hình từ các trang web liên kết, mà sau đó sẽ được thêm vào thư viện của họ. Ngoài việc sử dụng trước thiết kế log-on màn hình, người dùng sẽ được tương tự như vậy được cung cấp với các tùy chọn để tạo ra log-on màn hình. Chương trình này đi kèm với một built-in biên tập bao gồm các yếu tố để tạo ra một màn hình đăng nhập. Người dùng được kích hoạt để tinh chỉnh các yếu tố để chúng có thể được tùy chỉnh cho phù hợp. Người dùng có thể tự động hóa các chương trình để hiển thị một bản ghi-on khác nhau màn hình với tất cả các hệ thống khởi động. Màn hình sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ thư viện của người dùng.

What is LogonStudio?

LogonStudio is software from Stardock Corporation that allows the user to change the log-on or startup screen of their Windows desktop. The application can be utilized for Windows XP and 7 desktops.Basically, the program provides the user with a selection of log-on screens which can be immediately applied to the desktop. The user is not required to reboot the computer in order for the changes to take place. When a log-on screen has been selected, it will be automatically applied to the desktop. The user may also download more log-on screens from affiliate websites, which will then be added to their library. In addition to utilizing pre-designed log-on screens, the user is likewise provided with the option to create log-on screens. The program comes with a built-in editor that includes elements for creating a log-on screen. The user is enabled to tweak the elements so these can be customized accordingly. Users can automate the program to display a different log-on screen with every system boot-up. The screens will be randomly selected from the user’s library.

Các loại file được mở bởi LogonStudio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LogonStudio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LOGONVISTALOGONXP

Download LogonStudio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *