LogTag Analyzer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LogTag Analyzer - NA

Phần mềm LogTag Analyzer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LogTag Analyzer là phần mềm gì?

LogTag Analyzer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LogTag Analyzer là Version NA (cập nhật NA)

LogTag Analyzer có thể được tóm tắt như một công cụ quản lý bộ sưu tập dữ liệu cũng như tiện ích cấu hình thiết bị cho LogTag Loggers. Điều này có nghĩa rằng nó cung cấp cho người dùng với một cách để cấu hình LogTags họ theo những cách khác nhau, bao gồm cả bằng cách thiết lập khoảng thời gian để thu thập dữ liệu, số lượng các bài đọc họ ghi lại, có hoặc không ghi nên có sự chậm trễ, và có hoặc không cấu hình nên đòi hỏi phải có mật khẩu . Cấu hình có thể được lưu dưới dạng hồ sơ để dễ tham khảo là tốt.

What is LogTag Analyzer?

LogTag Analyzer can be summed up as a data collection management tool as well as device configuration utility for LogTag Loggers. This means that it provides users with a way to configure their LogTags in various ways, including by setting the intervals for data capture, the number of readings they record, whether or not recordings should have delays, and whether or not configuration should require a password. Configurations can be stored as profiles for easy reference as well.

Các loại file được mở bởi LogTag Analyzer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LogTag Analyzer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LTDMULTI

Download LogTag Analyzer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *