MadCap Flare

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MadCap Flare - NA

Phần mềm MadCap Flare

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MadCap Flare là phần mềm gì?

MadCap Flare là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MadCap Flare là Version NA (cập nhật NA)

Dại Flare là một người sáng tạo nội dung và quản lý sử dụng kinh doanh. Chương trình này thường được sử dụng để tạo ra hướng dẫn doanh nghiệp hoặc giấy tờ giúp đỡ, tác phẩm học tập kỹ thuật, và cuốn sổ tay công ty; nó vay chính nó, đặc biệt tốt cho việc tạo ra các tài liệu như vậy bởi vì nó làm cho việc sử dụng một mô hình sáng tạo nội dung chủ đề dựa trên. Không chỉ nội dung giấy phép kỹ thuật này được tái sử dụng khi cần thiết, nhưng nó cũng cho phép người dùng truy cập đến một phương pháp linh hoạt của việc tạo ra các tài liệu khác nhau trong thời gian dần dần ngắn hơn, như nội dung cơ bản hơn ông có sẵn để tái sử dụng, các thành phần hơn ông có thể chọn từ để thêm vào nội dung “xây dựng khối” các văn bản mới. tính năng quản lý nội dung của chương trình cho phép người dùng thực hiện chỉnh sửa toàn cầu cho tất cả các phiên bản kết nối của nội dung. Nó cũng cho phép nội dung người dùng xuất khẩu sang một số lượng lớn các kênh, từ Web như HTML5 hoặc tài liệu WebHelp vào môi trường in truyền thống dưới dạng PDF, XPS, các tập tin HTML, và vân vân. Đó là khả năng mở rộng, được trang bị với các mẫu với nhiều loại dự án khác nhau, có một trình soạn thảo XML, và được trang bị với các tính năng cho các bài tập phối hợp và phân tích.

What is MadCap Flare?

MadCap Flare is a content creator and manager for business use. The program is commonly used to create enterprise guides or help documents, technical learning compositions, and company handbooks; it lends itself, especially well to the creation of such documents because it makes use of a topic-based content creation model. Not only does this technique permit content to be reused when appropriate, but it also allows the user access to a flexible method of creating distinct documents in progressively shorter times, as the more base content he has available for reuse, the more components he can select from to add to the content “building blocks” of new documents. The program’s content management features allow users to make global edits to all connected versions of the content. It also lets the user export content to a wide number of channels, from the Web as HTML5 or WebHelp documents to the traditional print medium as PDFs, XPS files, HTML files, and so on. It is scalable, equipped with templates for different project types, has an XML editor, and is equipped with features for collaborative exercises and analytics.

Các loại file được mở bởi MadCap Flare

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MadCap Flare có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FLALIFLCTSFLDESFLFTSFLGLOFLIMPFLFLIXLFLMSPFLPGLFLPRJFLPRJZIPFLSKNFLTARFLTOCFLTREVFLVARMCDIC

Download MadCap Flare

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *