MadTracker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MadTracker - NA

Phần mềm MadTracker

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MadTracker là phần mềm gì?

MadTracker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MadTracker là Version NA (cập nhật NA)

MadTracker Yannick Delwiche là công cụ một nhà soạn nhạc của mà làm cho việc sử dụng mô hình theo dõi kỹ thuật + lệnh tạo bài hát. Được trang bị với một kiểu dáng đẹp, giao diện đơn giản được thiết kế để phát huy hiệu quả cuối cùng trong quá trình tác giả bài hát, nó có thể chạy trên các thiết lập màn hình kép cũng như tiếp tục tăng cường tiếp cận người dùng và có thể được truy cập trong một trong hai tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Chương trình cung cấp hỗ trợ lên đến 64 bài hát cùng một lúc: mỗi track có thể có 4 kênh (đa âm). Nốt có độ chính xác 40-bit và khối lượng việc nhảy vọt có độ chính xác 48-bit để các nhà soạn nhạc được âm thanh gần nhất có thể với những gì anh hình dung. lọc cộng hưởng có sẵn cho các công cụ và chương trình hỗ trợ VST 2.3 công cụ và các hiệu ứng âm thanh. Một bộ cân bằng và các hiệu ứng âm thanh khác cũng được cung cấp với các phần mềm, đó là tương thích với công nghệ ReWire, có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng thêm nó vào một đã cài đặt âm thanh hệ thống soạn thảo cung cấp cả hai đều tương thích với ReWire.Another tính năng đặc biệt của MadTracker là sẵn có của nó tính năng chat. Dành cho người dùng trực tuyến những người có xu hướng làm việc theo nhóm hoặc các dự án hợp tác, điều này tạo điều kiện cho quá trình sáng tác đa tác giả bằng cách cung cấp các tác giả một cách dễ dàng để giao tiếp mà không rời khỏi chương trình.

What is MadTracker?

Yannick Delwiche’s MadTracker is a music composer’s tool that makes use of the tracker pattern+command technique of song creation. Equipped with a sleek, simple interface designed to promote ultimate efficiency in the song authoring process, it can be run on dual-screen setups as well as further improve user access and can be accessed in either French or English. The program provides support for up to 64 tracks at once: each track can have 4 channels (polyphonic). Pitches have 40-bit precision and volume ramping has 48-bit precision so that the composer gets the closest sound possible to what he envisions. Resonant filtering is available for instruments and the program supports VST 2.3 instruments and audio effects. An equalizer and other audio track effects are also supplied with the software, which is compatible with ReWire technology, which means users can simply add it to an already setup audio authoring system provided both are compatible with ReWire.Another special feature of MadTracker is its inbuilt chat feature. Intended for online users who tend to work in teams or on collaborative projects, this facilitates the multi-author composition process by providing authors with an easy way to communicate without leaving the program.

Các loại file được mở bởi MadTracker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MadTracker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ITMODMT2S3MXM

Download MadTracker

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *