Magellan Explorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Magellan Explorer - NA

Phần mềm Magellan Explorer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Magellan Explorer là phần mềm gì?

Magellan Explorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Magellan Explorer là Version NA (cập nhật NA)

Magellan Explorer là một chương trình từ phát triển Enriva có chức năng như một trình quản lý file cho người dùng với các máy tính Windows chạy. Chương trình cung cấp cho người dùng với ba lựa chọn để xem tập tin của họ: cửa sổ kép, Windows Explorer-type nơi một cái nhìn cây sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển bên trái hoặc một sự kết hợp của cửa sổ kép và Windows Explorer-type phần mềm options.The cũng cung cấp cho người dùng một FTP client, cho phép họ để cập nhật trang web của họ; và một máy nén file và Archiver. Các tập tin Archiver tích hợp có khả năng tạo ZIP, GZIP, TAR và RAR lưu trữ. Ngoài này, đó cũng là một trình xem file, cho phép xem ngay lập tức các tài liệu MS Office và các tập tin PDF để tạo hình. Gán tên và thuộc tính cho các nhóm các tập tin là tương tự như vậy một tính năng được cung cấp cho người dùng. Các tính năng khác của phần mềm bao gồm một công cụ tìm kiếm, lịch sử thư mục và tập tin tùy chọn đánh dấu. Hiển thị lịch sử thư mục thư mục và các tập tin gần đây truy cập, trong khi tùy chọn dấu cho phép người dùng đánh dấu các thư mục thường xuyên truy cập của họ, cũng như các thư mục yêu thích của họ. Phần mềm này được phân phối như phần mềm thanh toán.

What is Magellan Explorer?

Magellan Explorer is a program from Enriva Development that functions as a file manager for users with Windows-run computers. The program provides users with three options for viewing their files: dual pane, Windows Explorer-type where a tree view is displayed on the left panel or a combination of the dual pane and Windows Explorer-type options.The software also provides the user with an FTP client, which allows them to update their websites; and a file compressor and archiver. The integrated file archiver is able to create ZIP, GZIP, TAR and RAR archives. In addition to these, there is also a file viewer, allowing for instant viewing of MS Office documents and PDF-rendered files. Assigning names and attributes to groups of files is likewise a feature provided to the user. Other features of the software include a search tool, folder history and a file bookmarking option. The folder history displays recently-accessed folders and files, while the bookmarking option allows the user to bookmark their frequently-accessed folders, as well as their favorite folders. The software is distributed as paid software.

Các loại file được mở bởi Magellan Explorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Magellan Explorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Magellan Explorer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *