Magic Inlay

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Magic Inlay - NA

Phần mềm Magic Inlay

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Magic Inlay là phần mềm gì?

Magic Inlay là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Magic Inlay là Version NA (cập nhật NA)

Magic Inlay là một trò chơi câu đố được công bố bởi GameHouse. Trò chơi là một spin-off của Puzzle Inlay trò chơi. Các trò chơi đòi hỏi người chơi để phù hợp với tất cả các đá quý lên bảng đặc biệt-hình. Các trò chơi kiểm tra kỹ năng giải đố của người chơi khi họ cố gắng để phù hợp với tất cả các đá quý của các hình dạng khác nhau vào vị trí thích hợp của họ. Có ba thế giới tưởng tượng, được gọi là tập, để lựa chọn: Rồng đất, Fantasy Valley và Tiên Isles. Mỗi tập phim có nhiều giai đoạn, và các loại khác nhau của bảng câu đố. Ngoài ra còn có ba cấp độ loại trò chơi / khó khăn được cung cấp cho người sử dụng: Lite, bình thường và Pro.The Lite mức khó là dễ nhất trong số ba. Trong cấp độ này, người chơi không có t mất và không kiếm được điểm. Điều này có thể được chơi để thực hành các kỹ năng của người chơi. Ở mức bình thường, người chơi kiếm được điểm và tốc độ trận đấu cũng là điều bình thường. Mức ngoái, Pro, người chơi kiếm được điểm, và tốc độ trò chơi là nhanh hơn nhiều; cộng với có cũng là những sinh vật tức giận mà làm cho chơi trò chơi khó khăn hơn.

What is Magic Inlay?

Magic Inlay is a puzzle game published by GameHouse. The game is a spin-off of the Puzzle Inlay game. The game requires the player to fit all the gems onto the specially-shaped board. The game tests the player’s puzzle skills as they try to fit all the gems of various shapes into their appropriate places. There are three fantasy worlds, called episodes, to choose from: Dragon Land, Fantasy Valley and Fairy Isles. Each episode has several stages, and different types of puzzle boards. There are also three game types/difficulty levels that are provided to the user: Lite, Normal and Pro.The Lite difficult level is the easiest of the three. In this level, the player does no t lose and does earn points. This can be played to practice the player’s skills. In the Normal level, the player earns points and game speed is also normal. The last level, Pro, the player earns points, and the game speed is much faster; plus there are also angry creatures that make game play more difficult.

Các loại file được mở bởi Magic Inlay

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Magic Inlay có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RGIRGUNINST

Download Magic Inlay

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *