Magic Set Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Magic Set Editor - NA

Phần mềm Magic Set Editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Magic Set Editor là phần mềm gì?

Magic Set Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Magic Set Editor là Version NA (cập nhật NA)

Magic Set Editor là một nền tảng thẻ tùy biến mà chủ yếu được sử dụng bởi những người đam mê thẻ kinh doanh. Đó là một nền tảng mà làm cho việc sử dụng các công cụ vẽ và nâng cao để tạo ra thẻ duy nhất có thể được giao dịch thông qua Internet.When sử dụng Magic Set Editor, một cửa sổ hiển thị thống kê có liên quan có thể được truy cập. Trên cửa sổ này, bạn sẽ tìm thấy ‘mana’ trung bình của bạn chi phí Người dùng cũng có thể kiểm tra số lượng ‘Rares’ họ đã đạt được. Khi một thẻ xong, nó sau đó có thể được xuất khẩu dưới dạng tệp HTML. Một lựa chọn khác là gửi nó đến một ‘tập’, do đó bạn có thể bắt đầu chơi với thẻ của riêng bạn, quá. Ví dụ về các thẻ bạn có thể tạo được dựa trên manga nổi tiếng như Yu-Gi-Oh !, hệ thống VS, và Magic: The Gathering. Người sử dụng cũng có thể đưa ra spoilers để lôi kéo người dùng khác. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng để quản lý tất cả những sáng tạo, tạo thư mục, và quản lý cá nhân file.Magic Set Editor cũng có một phiên bản nâng cao cho phép người dùng tận dụng khả năng ‘tìm kiếm nâng cao’ của nó. phiên bản này là không ‘beta’ còn trong tự nhiên. Nó tương tự như vậy đi kèm với một bảng điều khiển có thể được sử dụng để phát hiện lỗi và đánh giá mã.

What is Magic Set Editor?

Magic Set Editor is a card customization platform that is primarily used by card-trading enthusiasts. It is a platform that makes use of drawing and enhancement tools to create unique cards that can be traded via the Internet.When using the Magic Set Editor, a window that shows relevant statistics can be accessed. On this window, you will find your average ‘mana’ costs Users can also check the number of ‘rares’ they have already achieved. Once a card is finished, it can then be exported as an HTML file. Another option is to send it to another ‘apprentice’ so you can start playing with your own cards, too. Examples of cards you can create are based on popular manga such as Yu-Gi-Oh!, VS System, and Magic: the Gathering. Users may also come up with spoilers to entice other users. The software can also be used to manage all creations, create folders, and manage individual file.Magic Set Editor also has an enhanced version which allows users to make use of its ‘advanced search’ capability. Such version is no longer ‘beta’ in nature. It likewise comes with a console panel that can be utilized to detect errors and evaluate codes.

Các loại file được mở bởi Magic Set Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Magic Set Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Magic Set Editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *