MagicBerry for Blackberry

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MagicBerry for Blackberry - NA

Phần mềm MagicBerry for Blackberry

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MagicBerry for Blackberry là phần mềm gì?

MagicBerry for Blackberry là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MagicBerry for Blackberry là Version NA (cập nhật NA)

MagicBerry dành cho BlackBerry là một tiện ích cho phép người dùng sao lưu các file truy cập BlackBerry. Có hai loại tập tin sao lưu cho các thiết bị BlackBerry: IPDs và BBBs. Cả hai đều có thể được mở và đọc bằng cách sử dụng tiện ích MagicBerry. Tùy thuộc vào loại dữ liệu được sao lưu trong file được đọc, phương tiện này người dùng có thể truy cập bất cứ điều gì từ các bản ghi các cuộc gọi được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị mà các tập tin đến nội dung danh bạ điện thoại và chi tiết. Nhiều loại dữ liệu được lưu trữ trên các tập tin sao lưu như vậy, bao gồm cả hình ảnh, bản ghi nhớ, và thậm chí cả nội dung thông tin liên lạc điện tử, ví dụ: các nội dung của tin nhắn văn bản được gửi và nhận bởi điện thoại BlackBerry nguồn. Dữ liệu trong các tập tin sao lưu có thể được xuất khẩu sang các ứng dụng khác bằng cách sử dụng phần mềm. Ví dụ, nếu bạn mở dữ liệu sao lưu có chứa hình ảnh, bạn có thể lấy dữ liệu đó và copy nó vào một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Một sử dụng phổ biến hơn về khả năng của chương trình trong lĩnh vực này sẽ lấy dữ liệu văn bản và chuyển nó cho các ứng dụng xử lý văn bản hoặc dựa trên văn bản khác, tuy nhiên, chẳng hạn như bằng cách nhập dữ liệu liên lạc hoặc nội dung tin nhắn vào một chương trình như Notepad.

What is MagicBerry for Blackberry?

MagicBerry for BlackBerry is a utility that allows users to access BlackBerry backup files. There are two types of backup files for BlackBerry devices: IPDs and BBBs. Both of them can be opened and read using the MagicBerry utility. Depending on the type of data backed up in the file being read, this means the user may be able to access anything from the record of calls made using the device from which the files come to phone book contents and details. Many other types of data are stored on such backup files, including images, memos, and even electronic communication content, i.e. the contents of text messages sent and received by the source BlackBerry device. Data in backup files can be exported to other applications using the software. For instance, if you open backup data that contains images, you can retrieve that data and copy it to a visual editing application. A more common use of the program’s abilities in this regard would be to take text data and transfer it to other word processing or text-based applications, though, such as by importing contact data or message content onto a program like Notepad.

Các loại file được mở bởi MagicBerry for Blackberry

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MagicBerry for Blackberry có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BBBIPD

Download MagicBerry for Blackberry

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *