magicJack

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download magicJack - NA

Phần mềm magicJack

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

magicJack là phần mềm gì?

magicJack là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của magicJack là Version NA (cập nhật NA)

MagicJack là cả một dịch vụ và thiết bị, trong đó có các hình thức của một dongle USB có chứa cả các phần mềm sử dụng để làm Voice over Internet Protocol (VoIP) các cuộc gọi đến điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, và các phần cứng được sử dụng để kết nối một tiêu chuẩn RJ-11 jack điện thoại, trong đó các giao diện thiết bị với một máy tính để đặt một cuộc gọi từ một máy tính hoặc máy tính xách tay với bất kỳ điện thoại thông thường. Đây là một sản phẩm độc đáo và dịch vụ trong đó người sử dụng về cơ bản chỉ trả cho một MagicJack thuê bao và địa điểm cuộc gọi hàng năm mà không phải trả phí đắt phát sinh như với bất kỳ cuộc gọi khác đặc biệt là từ các nước bên ngoài nước Mỹ; cuộc gọi như vậy là không giới hạn và unmetered. Mặc dù chương trình hoặc dịch vụ khác cung cấp VoIP, MagicJack là độc đáo ở chỗ nó cung cấp một cách để gọi điện thoại cố định hoặc điện thoại di động thông qua một máy tính, duy nhất mà nó phải được kết nối với một đường dây điện thoại và đòi hỏi một kết nối băng thông rộng ở tươm tất function.MagicJack cũng cho phép thư thoại, trong đó người dùng có thể gửi thư thoại đó sẽ được lưu trữ trên các máy chủ MagicJack và gửi đến địa chỉ email của thuê bao. Có những vấn đề an ninh với MagicJack, tuy nhiên, trong đó có khả năng không được gỡ bỏ.

What is magicJack?

MagicJack is both a service and a device, which takes the form of a USB dongle that contains both the software used to make Voice over Internet Protocol (VoIP) calls to landline phones or mobile phones, and the hardware that is used to connect a standard RJ-11 phone jack, which the device interfaces with a computer to place a call from a PC or laptop to any standard phone. This is a unique product and service in that users basically only pay for a MagicJack annual subscription and place calls without having to pay expensive charges incurred as with any other call especially from countries outside the US; such calls are unlimited and unmetered. Though other programs or services offer VoIP, MagicJack is unique in that it offers a way to call a landline or cellular phone through a computer, only that it should be connected to a phone line and requires a decent broadband connection to function.MagicJack also allows voicemail, in which users can send voicemail that will be stored on the MagicJack servers and sent to the email address of the subscriber. There are security problems with MagicJack, however, including its inability to be uninstalled.

Các loại file được mở bởi magicJack

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm magicJack có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download magicJack

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *