MAGIX MP3 deluxe Download-Version

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX MP3 deluxe Download-Version - NA

Phần mềm MAGIX MP3 deluxe Download-Version

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX MP3 deluxe Download-Version là phần mềm gì?

MAGIX MP3 deluxe Download-Version là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX MP3 deluxe Download-Version là Version NA (cập nhật NA)

Các Magix MP3 Phòng Deluxe Tải-Version là một loại phần mềm thư viện âm thanh cho phép người dùng chuyển các tập tin âm thanh của họ từ các nguồn khác nhau để các máy tính của họ. CD nội dung có thể được nhập khẩu thông qua các chương trình, ví dụ, như lon audiobook nội dung: chương trình cũng tạo ra nhãn tự động và thẻ dựa trên metadata nó đọc từ nguồn gốc. Giống như nhiều chương trình thư viện âm thanh cao cấp khác, MP3 phần mềm Deluxe có thể thực hiện một số tập tin chuyển đổi định dạng âm thanh: nó có thể chuyển đổi các file thành định dạng MP3, ví dụ, hoặc OGGs, hoặc thậm chí WAVs. Nó có một chức năng tìm kiếm có thể được thiết lập để tìm kiếm thẻ nói riêng và trong đó cập nhật kết quả tìm kiếm của mình trong thời gian thực khi người dùng tìm kiếm các thông số của mình. Nó có các công cụ cho phép người dùng chỉnh sửa bài hát thẻ quá và thông tin ca khúc khác bằng tay. công cụ tổ chức khác bao gồm khả năng tạo và thể loại assign và tên album. Nó đi kèm với một chức năng tìm ra các file âm thanh trùng lặp cho quản lý lưu trữ và cũng có một tính năng được gọi là vũ trụ âm nhạc 3D, một phương pháp mới lạ và không gian hình dung thư viện âm nhạc của người dùng.

What is MAGIX MP3 deluxe Download-Version?

The Magix MP3 Deluxe Download-Version is a type of audio library software that allows users to transfer their audio files from different sources to their PCs. CDs’ contents can be imported through the program, for instance, as can audiobooks’ contents: the program also generates automatic labels and tags based on the metadata it reads from the original source. Like many other premium audio library programs, the MP3 Deluxe software can perform some audio format file conversions: it can convert files into MP3s, for instance, or OGGs, or even WAVs. It has a search function that can be set to look for particular tags and which updates its search results in real time as the user types his search parameters. It has tools that lets users edit song tags too and other track information manually. Other organizing tools include the ability to create and assign genres and album names. It comes with a function that seeks out duplicate audio files for storage management and also has a feature that is known as the 3D music universe, a novel and spatial method of visualizing the user’s musical library.

Các loại file được mở bởi MAGIX MP3 deluxe Download-Version

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX MP3 deluxe Download-Version có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MXPLPLRXSPF

Download MAGIX MP3 deluxe Download-Version

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *