MAGIX MP3 Maker Download-Version

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX MP3 Maker Download-Version - NA

Phần mềm MAGIX MP3 Maker Download-Version

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX MP3 Maker Download-Version là phần mềm gì?

MAGIX MP3 Maker Download-Version là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX MP3 Maker Download-Version là Version NA (cập nhật NA)

Chương trình MAGIX MP3 Phòng Deluxe MX là một bộ quản lý âm nhạc đầy đủ cho phép người dùng biên dịch, tổ chức, vở kịch, nhập khẩu, và ghi các file âm thanh của họ. Trong khi tên không gợi ý rằng chương trình là chủ yếu để nghe nhạc MP3, sử dụng và chuyển đổi, phần mềm thực sự hỗ trợ các định dạng tập tin âm thanh khác và có khả năng chuyển đổi file sang định dạng OGG, định dạng WAV, và nhiều hơn nữa. Nó cũng có khả năng đọc thông tin theo dõi cho mục đích tìm kiếm và sắp xếp và cho phép người dùng chỉnh sửa điện (tự động và thủ) trên đường đua siêu dữ liệu. Hơn nữa, người sử dụng với những bài hát trùng lặp có thể thiết lập các phần mềm để tìm kiếm các bản sao để họ có thể xóa các bản sao không cần thiết chiếm không gian trên hệ thống của họ. Một tính năng khác thường là khả năng theo dõi loại theo tương tự kỹ thuật: các chương trình đánh giá sự sắp xếp của họ, và sau đó đặt các bài hát tương tự nghe bên cạnh nhau trong một chương trình playlist.The mịn cho phép người dùng truy cập vào xem vở kịch độc đáo như vũ trụ âm nhạc 3D và Muffin Vision. Nó cũng cho phép người dùng tạo tùy chỉnh nhãn đĩa CD cho đĩa họ đốt. Hơn nữa, các công cụ chỉnh sửa âm thanh thiết yếu có trong các phần mềm để giúp đỡ sử dụng đảm bảo chất lượng cao trong các bộ sưu tập của họ.

What is MAGIX MP3 Maker Download-Version?

The MAGIX MP3 Deluxe MX program is a full music management suite that lets users compile, organize, play, import, and burn their audio files. While the name does suggest that the program is primarily for MP3 playback, usage and conversion, the software actually supports other audio file formats and is capable of converting files into the OGG format, the WAV format, and more. It is also capable of reading track information for search and sort purposes and allows users editing power (automated and manual) over track metadata. Furthermore, users with duplicate songs can set the software to search for duplicates so that they can delete the superfluous copies taking up space on their systems. An unusual feature is the ability to sort tracks according to technical similarity: the program evaluates their arrangements, and then puts similar-sounding tracks next to each other for a smooth playlist.The program allows users access to unique play views like the 3D music universe and muffin Vision. It also lets users create customized CD labels for discs they burn. Moreover, essential audio editing tools are included in the software to help uses ensure high quality in their collections.

Các loại file được mở bởi MAGIX MP3 Maker Download-Version

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX MP3 Maker Download-Version có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AACAUSCDACLPCTCUTDCXEPSFLACFPXIFFJPXM3XM4AMP2MP4MXPLMXRMXSMXVOGGPBMPCDPCXPGMPLRPLVPPMPSDRASSGITGAVISVWPGWBMPWMAWPGXPMXWD

Download MAGIX MP3 Maker Download-Version

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *