MAGIX Music Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Editor - NA

Phần mềm MAGIX Music Editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Editor là phần mềm gì?

MAGIX Music Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Editor là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Music Editor là một phần mềm nghe nhạc cho phép bạn thực hiện, chỉnh sửa, ghi lại và quản lý nhạc cho các mục đích khác nhau. Cả nghiệp dư và biên tập viên chuyên nghiệp của âm nhạc có thể tìm thấy sản phẩm phần mềm này để thể hữu ích trong việc đưa âm nhạc vào cuộc sống. Tuy nhiên, nó là dành cho người mới bắt đầu để thực hiện kỹ năng của mình và tăng cường sự quan tâm của họ về ghi âm, chỉnh sửa và sáng tác nhạc nói chung. Bất cứ ai cũng có thể ghi lại âm nhạc bằng cách sử dụng ba phiên bản biên tập viên âm nhạc được sản xuất bởi MAGIX. Đây là những MAGIX Music Maker MX, MAGIX Music Maker MX Premium, và Music Maker MX Production Suite.MAGIX Music Maker MX cho phép bạn phát triển và thu âm bài hát của riêng bạn mà bạn có thể lưu, chia sẻ, xuất bản và ghi vào đĩa CD. Nó bao gồm 64 ca khúc cho các tập tin âm thanh, video và MIDI. Có khoảng 3.500 âm thanh và vòng để chọn từ quá. Với chì của nó Synth, Vita Mẫu Player, Drum Engine, Vòng thiết kế, biên tập MIDI, Vandal SE Guitar Amplifier và beatbox 2 bao gồm, sáng tác nhạc sẽ là chắc chắn thuận tiện, đơn giản và thú vị! Bạn cũng có tùy chọn để trở nên sáng tạo hơn với sự hỗ trợ VST của nó cho phép bạn nhập khẩu và sử dụng các công cụ âm nhạc khác cho các hiệu ứng bổ sung và instruments.MAGIX Music Maker MX Premium có tính năng tương tự như MAGIX Music Maker MX. Điều gì làm cho nó khác nhau là nó bao gồm thêm âm thanh, video và MIDI (96), cũng như thêm âm thanh và vòng (5.500). tính năng mới khác của biên tập viên và nhà sản xuất âm nhạc này là 5.1 Surround Trộn, Mastering Suite, Analog nén, Revolta 2 tổng hợp tương tự, Electric Bass và kỷ Guitars, Live Performer, giao diện tích hợp ReWire, Music Editor 3 để lấy mẫu và In Studio làm bìa đĩa CD và labels.Music maker MX Production Suite có nhiều hơn để phục vụ với 10.000 âm thanh & vòng, cũng như 96 bài hát dành cho video, âm thanh và MIDI. Nó cũng bao gồm phí bảo hiểm tính năng mới như Vintage Hiệu ứng Suite, Độc lập mà là chứa mẫu 12GB, VariVerb Pro, và 10 công cụ Vita Solo.

What is MAGIX Music Editor?

MAGIX Music Editor is a music software that lets you make, edit, record and manage music for various uses. Both amateur and professional editors of music can find this software product to be helpful in bringing music to life. However, it is intended for beginners to execute their skills and enhance their interest of recording, editing and making music in general. Anyone can record music using the three music editor versions produced by MAGIX. These are MAGIX Music Maker MX, MAGIX Music Maker MX Premium, and Music Maker MX Production Suite.MAGIX Music Maker MX lets your develop and record your own songs which you can save, share, publish and burn in CDs. It includes 64 tracks for audio files, videos and MIDI. There are around 3,500 sounds and loops to select from too. With its Lead Synth,Vita Sample Player, Drum Engine, Loop Designer, MIDI editor, Vandal SE Guitar Amplifier and BeatBox 2 included, making music would be definitely convenient, simple and fun! You also have the option to be more creative with its VST support that allows you to import and use other musical tools for additional effects and instruments.MAGIX Music Maker MX Premium has the same features as MAGIX Music Maker MX. What makes it different is that it consists of additional audio tracks, videos and MIDI (96), as well as extra sound and loops (5,500). Other new features of this music editor and maker are 5.1 Surround Mixing, Mastering Suite, Analog compressor, Revolta 2 analog synthesizer, Electric Bass and Century Guitars, Live Performer, Integrated ReWire interface, Music Editor 3 for samples and Print Studio for CD covers and labels.Music Maker MX Production Suite has more to offer with is 10,000 sound & loops, as well as 96 tracks for video, audio and MIDI. It also includes new premium features such as the Vintage Effects Suite, Independence which is contains 12GB samples, VariVerb Pro, and 10 Vita Solo instruments.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HDPHMPVIP

Download MAGIX Music Editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *