MAGIX Music Maker MX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Maker MX - NA

Phần mềm MAGIX Music Maker MX

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Maker MX là phần mềm gì?

MAGIX Music Maker MX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Maker MX là Version NA (cập nhật NA)

Người dùng của MAGIX Music Maker MX sẽ có thể sử dụng tính năng upload trực tiếp lên Facebook, YouTube và Soundcloud để chia sẻ những bài hát của họ với bạn bè và gia đình của họ. Họ cũng có thể mở các chương trình MAGIX khác trực tiếp từ MAGIX Music Maker, và dễ dàng chuyển dữ liệu. Họ chỉ đơn giản có thể kết hợp các vòng lặp bằng cách sử dụng kéo và thả để tạo ra các bài hát hit của mình trong một vài phút. Họ có thể kết nối một micro, guitar hoặc bàn phím không làm mất rất riêng của họ về chất lượng studio. Các Pitch Wizard mới giúp người sử dụng lựa chọn sân phù hợp với dự án của mình.

What is MAGIX Music Maker MX?

Users of MAGIX Music Maker MX will be able to use the direct upload feature to Facebook, YouTube, and SoundCloud to share their songs with their friends and family. They can also open other MAGIX programs directly from the MAGIX Music Maker, and easily transfer data. They can simply combine loops by using drag and drop to create their own hit tracks in a matter of minutes. They can connect a microphone, guitar or keyboard and make their very own recordings in studio quality. The new Pitch Wizard helps the user choose the right pitch for his project.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Maker MX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Maker MX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MAGIX Music Maker MX

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *