MAGIX Video deluxe

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video deluxe - NA

Phần mềm MAGIX Video deluxe

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video deluxe là phần mềm gì?

MAGIX Video deluxe là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video deluxe là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Video deluxe là một chương trình phần mềm có 2 chức năng chính: biên tập video và nhà sản xuất phim. Được thiết kế và phát hành bởi MAGIX, phần mềm dành cho người mới bắt đầu và người dùng cao cấp. Có một tùy chọn Beginner Chế độ đối với những người chưa quen thuộc với phần mềm video kỹ thuật số editing.The đã khả năng chỉnh sửa lên đến 32 track cùng một lúc. Nó cũng có tính năng công cụ tự động kích hoạt cho lắp ráp video và nâng cao hình ảnh. Điều này có nghĩa rằng phần mềm có thể tự động tối ưu hóa hình ảnh với các công cụ được cung cấp trên video interface.MAGIX deluxe cũng có tính năng hiệu ứng mẫu và mẫu đơn. công cụ chuyển tiếp, hỗ trợ multi-cam, hỗ trợ video độ nét cao, và các hiệu ứng mặt nạ cũng là một vài tính năng khác của phần mềm. MAGIX Video deluxe có 3 phiên bản: MAGIX Video deluxe, MAGIX Video deluxe PLUS và MAGIX Video deluxe Premium. Phiên bản PLUS cho phép chỉnh sửa lên đến chín mươi chín video cùng một lúc và chỉnh sửa nhiều cam, trong khi phiên bản cao cấp có khả năng để tạo ra một bức ảnh ban đêm ra khỏi một bức ảnh ban ngày; và giống như phiên bản PLUS, nó cũng có khả năng chỉnh sửa hai camera cùng lúc (chỉnh sửa đa cam).

What is MAGIX Video deluxe?

MAGIX Video deluxe is a software program that has 2 main functions: video editor and movie maker. Designed and published by MAGIX, the software is intended for beginners and advanced users. There is a Beginner Mode option for those who are not yet familiar with digital video editing.The software has the capability to edit up to 32 tracks at a time. It also features auto-enabled tools for video assembly and image enhancement. This means that the software can automatically optimize images with tools that are provided on the interface.MAGIX Video deluxe also features effects templates and menu templates. Transition tools, multi-cam support, High Definition video support, and mask effects are also a few other features of the software. MAGIX Video deluxe comes in 3 editions: MAGIX Video deluxe, MAGIX Video deluxe PLUS and MAGIX Video deluxe Premium. The PLUS edition allows for editing of up to ninety-nine videos simultaneously and multi-cam editing, while the Premium edition has the capability to create a nighttime photo out of a daytime photo; and like the PLUS edition, it also has the capacity to edit two cameras at the same time (multi-cam editing).

Các loại file được mở bởi MAGIX Video deluxe

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video deluxe có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MAGIX Video deluxe

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *