MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version - NA

Phần mềm MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version là phần mềm gì?

MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Video Phòng Deluxe MX Premium Download-Version là hơn thường được gọi bây giờ là phần mềm MAGIX Video Easy, chỉnh sửa video và tác giả của chương trình trang bị tính năng Media-X-change MAGIX của. Media-X-change hoặc các phương tiện MX sử dụng của chương trình có thể dễ dàng trao đổi nội dung trên phần mềm với các chương trình khác hoặc dịch vụ thậm chí, ví dụ qua upload trực tuyến với Web chia sẻ. Phần mềm này tương thích với các đầu ra từ gần như tất cả các loại máy ảnh, cho dù họ là HDV hoặc MiniDVs, máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy ảnh điện thoại di động. Các hỗ trợ giao diện người dùng cảm ứng đầu vào và thậm chí còn được thiết kế để có màn hình cảm ứng thân thiện. Nó có tự động cũng như thủ công cụ hình ảnh tinh chỉnh, cũng như các công cụ chỉnh sửa video cho phép người dùng thêm các phương tiện khác để video của họ, từ văn bản sang âm thanh. Âm thanh tối ưu hóa các tính năng và tiện ích chỉnh sửa âm thanh có sẵn như là tốt, và người dùng có thể tận dụng ổn định video của chương trình đến các vấn đề sửa chữa video. Chương trình gói một số hiệu ứng video, hình ảnh động chuyển tiếp, mở và cảnh tín dụng phong cách, và một chuyển động chậm (và tăng tốc) chức năng để kiểm soát tốc độ khung hình. Người dùng có thể sử dụng cài đặt trước gói của chương trình cho menu và nút thiết kế khi đốt thành phẩm của họ lên phương tiện truyền thông đĩa là tốt.

What is MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version?

MAGIX Video Deluxe MX Premium Download-Version is more commonly known now as the MAGIX Video Easy software, a video editing and authoring program equipped with MAGIX’s Media-X-change feature. Media-X-change or MX means users of the program can easily exchange content on the software with other programs or even services, e.g. through online upload for Web sharing. The software is compatible with the output from nearly all camera types, whether they are HDV or MiniDVs, professional cameras or cellphone cameras. The UI supports touch input and has even been designed to be touchscreen-friendly. It has automatic as well as manual image tweaking tools, as well as video editing tools that let users add other media to their videos, from text to audio. Audio optimization features and audio editing utilities are available as well, and users can leverage the program’s video stabilizer to fix video issues. The program packs a number of video effects, transition animations, opening and credit scene styles, and a slow motion (and speedup) function for controlling frame rates. Users can use the program’s bundled presets for menu and button designs when burning their finished product onto disc media as well.

Các loại file được mở bởi MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DIPMVDMVP

Download MAGIX Video deluxe MX Premium Download-Version

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *