MAGIX Video easy HD

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video easy HD - NA

Phần mềm MAGIX Video easy HD

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video easy HD là phần mềm gì?

MAGIX Video easy HD là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video easy HD là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX là một công cụ chỉnh sửa video cho phép người dùng tạo video chất lượng thậm chí không có kỹ năng chỉnh sửa. Phần mềm này sẽ tạo ra một môi trường thân thiện thông qua các nút lớn của nó, hướng dẫn từng bước và trình thuật sĩ tự động. Wizard của nó cung cấp chi tiết các bước nhưng vẫn dễ dàng để có được những người sử dụng bắt đầu từ kết nối máy ảnh, truyền hình những thước phim, để tiết kiệm, chỉnh sửa và chia sẻ các đoạn video được tạo ra.

What is MAGIX Video easy HD?

MAGIX is a video editing tool that allows the user to create quality videos even without editing skills. This software creates a user-friendly environment through its large buttons, step by step guides and automatic wizards. Its wizards provide detailed yet easy steps to get the user started from connecting the camera, transferring footages, to saving, editing and sharing the videos created.

Các loại file được mở bởi MAGIX Video easy HD

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video easy HD có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMMMVY

Download MAGIX Video easy HD

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *