MAGIX Video easy RYVT Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video easy RYVT Edition - NA

Phần mềm MAGIX Video easy RYVT Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video easy RYVT Edition là phần mềm gì?

MAGIX Video easy RYVT Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video easy RYVT Edition là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Video dễ dàng được thực hiện cho các newbie chỉnh sửa video, và cho những người có ít kinh nghiệm máy tính. Nó được thực hiện với yên thân và sự đơn giản trong tâm trí. Khi chương trình được cài đặt đầu tiên, người dùng được đưa ra một video giới thiệu mà nói với họ như thế nào nó hoạt động. MAGIX Video dễ dàng có một số lượng phong phú của các file giúp đỡ và hỗ trợ trực tuyến. Chương trình này cũng có một giao diện đơn giản. Video sẽ cung cấp cho người dùng một ý tưởng về cách thức hoạt động. Người dùng có thể thêm video của họ (cả tín hiệu digital và analog), hình ảnh, và bất kỳ loại âm nhạc mà họ muốn. Họ có thể sử dụng các công cụ trực quan để chỉnh sửa chúng, di chuyển và cắt, thay đổi thứ tự của nó, và bao gồm các hiệu ứng chuyển tiếp và các hiệu ứng.

What is MAGIX Video easy RYVT Edition?

MAGIX Video Easy is made for the video editing newbie, and for those that have little computer experience. It is made with easiness and simplicity in mind. When the program is first installed, the user is given an introductory video that tells them how it works. MAGIX Video Easy has an extensive amount of help files and online support. This program also has a simple interface. The video will give the user an idea on how it works. Users can add their videos (both digital and analog), images, and any type of music that they want. They can use the intuitive tools to edit them, move and cut, change its order, and include transitions and effects.

Các loại file được mở bởi MAGIX Video easy RYVT Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video easy RYVT Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MVY

Download MAGIX Video easy RYVT Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *