MAGIX Video easy TERRATEC Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video easy TERRATEC Edition - NA

Phần mềm MAGIX Video easy TERRATEC Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video easy TERRATEC Edition là phần mềm gì?

MAGIX Video easy TERRATEC Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video easy TERRATEC Edition là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Video dễ dàng TERRATEC Edition là một chương trình máy tính MAGIX phát hành cho một số sản phẩm Terratec, chẳng hạn như grabby và G3. Phần mềm này được dự định để tạo điều kiện hoạt động của phần cứng Terratec, thường cung cấp chuyển video, sao chép, và chỉnh sửa các quy trình trên máy tính của người dùng hoặc máy tính xách tay. Phần mềm này đã miễn phí với các sản phẩm Terratec, mặc dù nó cũng là chỉ có sẵn cho người dùng Windows: chương trình cung cấp cho người dùng Mac là ứng dụng Terratec video Rescue instead.Using phần mềm, người dùng có thể sao chép các file video từ đĩa và các phương tiện khác. Nó cũng cho phép người dùng thực hiện video trimming, có nghĩa là họ có thể cắt ra bit không mong muốn từ video (ví dụ như quảng cáo, ví dụ). MAGIX Video Easy TERRATEC Edition cũng là một ứng dụng được trang bị các công cụ cho việc tạo phim trình chiếu, hoàn chỉnh với các chuyển động và các hiệu ứng khác liên quan đến chương trình như vậy, nó thậm chí còn có khả năng tạo menu cho video và để ghi các phương tiện truyền thông dẫn lên đĩa. Nó cần ít nhất 1GB RAM và tương thích với Windows XP SP3, Windows 7, Windows Vista SP2 và Windows 8, với sự hỗ trợ cho cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit.

What is MAGIX Video easy TERRATEC Edition?

MAGIX Video easy TERRATEC Edition is a computer program that MAGIX released for several Terratec products, such as the GRABBY and the G3. The software was intended to facilitate operation of the Terratec hardware, which typically supplied video transfer, copying, and editing processes on the user’s computer or laptop. The software came free with the Terratec products, although it was also only available for Windows users: the program supplied to Mac users was the Terratec Video Rescue application instead.Using the software, a user can copy video files from discs and other media. It also permits users to perform video trimming, which meant they can cut out unwanted bits from videos (such as commercials, for instance). MAGIX Video Easy TERRATEC Edition is also an application equipped with the tools for slideshow video creation, complete with transitions and other effects associated with such programs—it even has the ability to create menus for videos and to burn the resulting media onto discs. It needs at least 1GB of RAM and is compatible with Windows XP SP3, Windows 7, Windows Vista SP2, and Windows 8, with support for both 32-bit and 64-bit versions.

Các loại file được mở bởi MAGIX Video easy TERRATEC Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video easy TERRATEC Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MVY

Download MAGIX Video easy TERRATEC Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *