MAGIX Video Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Video Pro - NA

Phần mềm MAGIX Video Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Video Pro là phần mềm gì?

MAGIX Video Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Video Pro là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Video Pro là một nền tảng video chỉnh sửa được phát triển và phát hành bởi một công ty cùng tên - Magix. Phần mềm này có các công cụ tiên tiến được thiết kế để được sử dụng bởi các biên tập viên video chuyên nghiệp. Chỉnh sửa video có thể được thực hiện trong các chi tiết và người dùng được cung cấp với một hiệu quả hơn workflow.MAGIX Video Pro cung cấp cho người dùng với sự tự do để lựa chọn phương pháp chỉnh sửa họ muốn. Các công cụ và tính năng được thiết kế để giải quyết tất cả những mối quan tâm chỉnh sửa của người sử dụng. Phần mềm này cũng đi kèm với một thư viện các hiệu ứng và các mẫu có thể được chiết xuất, nhập khẩu, và tùy chỉnh bởi người dùng. Nó cũng đi kèm với một loạt các âm thanh nền và âm nhạc để cho phép người dùng tạo ra các video năng động hơn. Phần mềm này được trang bị một thời gian mở cho phép một xử lý tối ưu hơn các đối tượng. Nền tảng này cũng được tích hợp với lai Video Công cụ hỗ trợ mà công nghệ Quick Sync Video của Intel.MAGIX Video Pro cũng cho phép người dùng tận dụng chỉnh sửa một proxy mở rộng cũng như 2 điểm và 2 điểm chế độ chỉnh sửa. chỉnh sửa Đa cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm. Nền tảng này có thể được sử dụng trên nhiều hệ thống bao gồm cả Mac OS X, Linux và Windows.

What is MAGIX Video Pro?

MAGIX Video Pro is a video editing platform that is developed and released by a company of the same name – Magix. This software has advanced tools which are intended to be used by professional video editors. Editing videos can be performed in details and users are provided with a more effective workflow.MAGIX Video Pro provides users with the liberty to choose the editing approach they wish. The tools and features are designed to address all the editing concerns of users. The software also comes with a library of effects and templates that can be extracted, imported, and customized by users. It also comes with a range of background sound and music so as to let users create more dynamic videos. The software is equipped with an open timeline that allows a more optimized handling of objects. This platform is also integrated with Hybrid Video Engine that supports the Quick Sync Video technology of Intel.MAGIX Video Pro also allows users to make use of a scalable proxy editing as well as 2-point and 2-point editing modes. Multicam editing can also be executed using the software. This platform can be used on variety of systems including Mac OS X, Linux, and Windows.

Các loại file được mở bởi MAGIX Video Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Video Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DIPMVDMVP

Download MAGIX Video Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *