MailNavigator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MailNavigator - NA

Phần mềm MailNavigator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MailNavigator là phần mềm gì?

MailNavigator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MailNavigator là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm MailNavigator là một bộ công cụ được sử dụng để xử lý hiệu quả các thông điệp email và tin tức. Nó cũng là một phần mềm đa ngôn ngữ, cung cấp ưu đãi cho những người dùng sẽ góp phần vào sự phát triển của hỗ trợ cho các ngôn ngữ được hỗ trợ khác nhau; phần mềm đã có hỗ trợ cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Nga, Brazil, Bồ Đào Nha, Lithuania, Serbia, tiếng Catalan, tiếng Phần Lan, Rumani, và Hungarian.The MailNavigator có nhiều tính năng chia thành hai phần: NAVIGATOR là một mail và tin tức tính năng điều hướng có khả năng độc đáo; Bộ lọc này là một thông tin hồi bộ công cụ có quyền truy cập vào các thư mục hộp thư và lấy thông tin của họ dựa trên các chương trình mail phổ biến; Windows Live Mail, Windows Mail (Vista), MS Outlook, Outlook Express, MS Mail, MS News, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, The Bat, Netscape Messenger, Eudora, Forte Agent, Pegasus Mail, Eserv, và căn cứ phổ biến khác của FidoNet mạng thông tin. ngôn ngữ xử lý các bộ lọc sử dụng khai thác chuẩn như OR, AND, NOT, NEAR, và từ đồng nghĩa và dấu ngoặc đơn của họ xác định thứ tự của các nhà khai thác.

What is MailNavigator?

The MailNavigator software is a tool set that is used for efficient handling of email and news messages. It is also a multilingual software that provides incentives for users who will contribute to the development of support for different unsupported languages; the software already has support for English, Spanish, German, French, Italian, Danish, Dutch, Swedish, Polish, Russian, Brazilian, Portuguese, Lithuanian, Serbian, Catalan, Finnish, Romanian, and Hungarian.The MailNavigator has features divided into two parts: the NAVIGATOR is a mail and news navigating feature that has unique abilities; the FILTER is an information retrieval tool set has access to mailbox folders and retrieve their information based on popular mail programs; Windows Live Mail, Windows Mail (Vista), MS Outlook, Outlook Express, MS Mail, MS News, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, The Bat, Netscape Messenger, Eudora, Forte Agent, Pegasus Mail, Eserv, and other popular bases of Fidonet information network. The filters’ processing language uses standard operators such as OR, AND, NOT, NEAR, and their synonyms and parentheses defines the order of operators.

Các loại file được mở bởi MailNavigator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MailNavigator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DBXMBAMBXMNS

Download MailNavigator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *