MainConcept E.V.E

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MainConcept E.V.E - NA

Phần mềm MainConcept E.V.E

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MainConcept E.V.E là phần mềm gì?

MainConcept E.V.E là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MainConcept E.V.E là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm MainConcept E.V.E được tên của nó từ mục đích của nó: lựa tên Easy Video Editing, nó được thiết kế với mục đích đem lại cho chỉnh sửa video Những mảnh xanh công cụ chuyên nghiệp cấp trong một giao diện mới bắt đầu thân thiện. Chỉnh sửa có thể được thực hiện bất cứ điều gì trong chế độ người dùng thích: ví dụ, một người dùng có thể lựa chọn chế độ Timeline dựa trên phổ biến của chỉnh sửa video, trong khi người khác có thể cảm thấy thoải mái hơn với phong cách chỉnh sửa Storyboard. Cho dù những người dùng thích, EVE có thể chứa nó. EVE cũng đã autoediting lựa chọn cho phép người dùng để chọn một định dạng video mẫu thiết kế trước hoặc tại thời điểm bắt của dự án, sau đó để xử lý chương trình hầu hết công việc từ đó.

What is MainConcept E.V.E?

The MainConcept E.V.E software gets its name from its purpose: alternatively named Easy Video Editing, it was designed with a view to giving video editing greenhorns professional-level tools in a beginner-friendly interface. Editing can be carried out in whatever mode the user prefers: for instance, one user might opt for the popular Timeline-based mode of video editing, while another might feel more comfortable with the Storyboard editing style. Whichever of these the user prefers, EVE can accommodate it. EVE also has autoediting selections that allow a user to select a predesigned template or video format at the commencement of the project, then let the program handle most of the work from there.

Các loại file được mở bởi MainConcept E.V.E

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MainConcept E.V.E có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MCS

Download MainConcept E.V.E

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *