MapInfo Professional

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MapInfo Professional - NA

Phần mềm MapInfo Professional

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MapInfo Professional là phần mềm gì?

MapInfo Professional là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MapInfo Professional là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển và phát hành bởi công ty Pitney Bowes phần mềm, MapInfo Professional là một ứng dụng được thiết kế để tạo ra phân tích địa lý và bản đồ có thể được sử dụng để cung cấp các giải pháp về phát hiện data.Business không gian địa lý là một trong những kết quả có thể đạt được sử dụng phần mềm này. Ứng dụng này tương tự như vậy cho phép các chủ doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ thị giác giữa bất kỳ dữ liệu nhất định và vị trí địa lý với việc sử dụng đồ họa và bản đồ rất chi tiết. Bằng cách này, thông tin và xu hướng có thể dễ dàng nắm bắt được các chủ doanh nghiệp và sinh viên mà là tương tự như vậy quan trọng trong quyết định phần mềm making.The MapInfo Professional cũng được sử dụng để đạt được nhìn tốt hơn về vùng lãnh thổ để tối ưu hóa chúng. Tài sản dựa trên địa điểm cũng như kế hoạch khẩn cấp cũng có thể được nghiên cứu sử dụng phần mềm này. Dữ liệu từ bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có và bảng tính có thể dễ dàng được nhập khẩu và chuyển giao cho sản xuất đồ họa và bản đồ mong muốn như các phần mềm tương thích với các nền tảng. Nội dung có thể được công bố trong biểu đồ kích thích trực quan hơn và có thể được sử dụng trong các bài thuyết trình kinh doanh và phần mềm planning.The MapInfo Professional cũng được sử dụng để hỗ trợ hậu cần. Nó tương thích với hệ điều hành Windows và được trang bị với một hệ thống tích hợp CNTT sắp xếp hợp lý.

What is MapInfo Professional?

Developed and released by the company Pitney Bowes Software, MapInfo Professional is an application that is intended to generate geographical and mapping analysis which can be used to provide solutions on geospatial data.Business findings are among the results that can be obtained using this software. The application likewise lets business owners establish visual relationships between any given data and geography with the use of graphics and very detailed maps. This way, information and trends can easily be grasped by business owners and students which are likewise essential in decision making.The MapInfo Professional software is also utilized to gain better view of territories so as to optimize them. Assets based on locations as well as emergency planning can also be studied using this software. Data from any existing database and spreadsheets can easily be imported and transferred to produce the desired graphics and maps as the software is compatible with these platforms. Content can be published in more visually stimulating graphs and can be utilized in business presentations and planning.The MapInfo Professional software is also used for logistical support. It is compatible with Windows OS and is equipped with a streamlined IT integration system.

Các loại file được mở bởi MapInfo Professional

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MapInfo Professional có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MBXTABWOR

Download MapInfo Professional

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *