MapInfo Professional for Microsoft Windows

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MapInfo Professional for Microsoft Windows - NA

Phần mềm MapInfo Professional for Microsoft Windows

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MapInfo Professional for Microsoft Windows là phần mềm gì?

MapInfo Professional for Microsoft Windows là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MapInfo Professional for Microsoft Windows là Version NA (cập nhật NA)

MapInfo Professional cho Microsoft Windows là một chương trình phân tích bản đồ sử dụng để thu thập thông tin về vị trí thông minh. Nó được phát triển và phát hành bởi công ty MapInfo mà bây giờ được gọi là Pitney Bowes Software.MapInfo Professional được sử dụng chủ yếu cho Geographic Information Services giúp khách hàng thiết lập mối liên hệ giữa dữ liệu nhất định và vị trí địa lý. Nó được sử dụng bởi các nhà phân tích kinh doanh cũng như các chuyên gia GIS để có được thông tin liên quan đến thị trường của họ, biểu đồ, bản đồ, vị trí mà tất cả đều có tác động trong việc đưa ra decisions.Information thu được sử dụng phần mềm này cũng có thể giúp các chuyên gia hiểu xu hướng với việc sử dụng các bảng, biểu đồ , đồ thị và bảng tính có thể được trình bày trong 2D hoặc 3D. Với những dữ liệu, phân tích và tính toán cần thiết có thể được thực hiện. Maps cũng có thể được tùy chỉnh cũng như nội dung cho các mục đích phân tích kinh doanh như kế hoạch hậu cần và mở rộng kinh doanh. Phần mềm này được thiết kế để được đánh giá cao tương thích với các ứng dụng Microsoft Office để tài liệu, bảng tính và cơ sở dữ liệu thậm chí có thể được truy cập một cách dễ dàng. Phần mềm này đi kèm với hội nhập CNTT mà không phải là phức tạp để đảm bảo dễ sử dụng. Dữ liệu có thể được nhập khẩu và xuất khẩu các định dạng dửng dưng. Công cụ cũng có thể được tùy chỉnh để phục vụ cho các nhu cầu của khách hàng hoặc người sử dụng.

What is MapInfo Professional for Microsoft Windows?

MapInfo Professional for Microsoft Windows is a mapping analysis program used to obtain information on location intelligence. It was developed and released by the company MapInfo which is now known as Pitney Bowes Software.MapInfo Professional is primarily used for Geographic Information Services that helps client establish link between given data and geographic location. It is utilized by business analysts as well as GIS professionals to obtain information relevant to their market, graphs, maps, location which all have impact in making decisions.Information obtained using this software may also help professionals understand trends with the use of tables, charts, graphs, and spreadsheets which can be presented in 2D or 3D. With these data, analysis and essential calculations can be performed. Maps can also be customized as well as content for business analysis purposes such as logistic planning and business expansion. The software is designed to be highly compatible with Microsoft Office applications so documents, spreadsheets, and even databases can be accessed with ease. The software comes with IT integration that is not complex to ensure ease of use. Data can be imported and exported indifferent formats. Tools can also be customized to cater to the needs of clients or users.

Các loại file được mở bởi MapInfo Professional for Microsoft Windows

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MapInfo Professional for Microsoft Windows có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MBXTABWO

Download MapInfo Professional for Microsoft Windows

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *