Maple

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Maple - NA

Phần mềm Maple

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Maple là phần mềm gì?

Maple là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Maple là Version NA (cập nhật NA)

Maple là một chương trình phần mềm CAS, hay còn gọi là hệ thống máy tính Đại số; cung cấp cho người dùng các công cụ để làm cho phương trình toán học ở dạng biểu tượng. Phần mềm này là từ công ty Waterloo Maple, Inc., hay còn gọi là Maplesoft. Các tính năng chính của phần mềm được phân loại như sau: Toán, Smart Môi trường Tài liệu, lĩnh vực ứng dụng, High Performance Computing, kết nối và Giáo dục. Mỗi các tính năng này có tiểu phân loại dụ functions.For riêng của mình, dưới Toán, bạn có tượng trưng và Numeric Math; cho phép bạn sử dụng tính biểu tượng cho kết quả chính xác hơn. Ngoài ra còn có Toán học toàn diện theo thể loại này, trong đó cung cấp cho bạn với hơn năm trăm chức năng toán học bao gồm các giải pháp về số và biểu tượng; và phương trình Giải quyết, mà cung cấp cho bạn với các mẹo và chiến lược trong việc giải quyết các phương trình và hệ phương trình. Theo tài liệu thông minh, bạn sẽ có được các tiểu loại sau: Math Equation Editor, Visualization, Pot Chú thích và tuỳ chỉnh, Context-Sensitive Menus, và Trợ Interactive, đến một vài tên. Lĩnh vực ứng dụng bao gồm Financial Modeling, thống kê và điều khiển quá trình, Vật lý và thiết kế điều khiển. Đối với High Performance Computing, các ứng dụng bao gồm tự động song song, Multi-quá trình lập trình trên một lưới địa phương, và Multithreaded Programming. Phiên bản mới nhất của phần mềm là Maple 16, trong đó có một phiên bản Professional, phiên bản Academic and Student Edition.

What is Maple?

Maple is a CAS software program, otherwise known as Computer Algebra System; that provides the user with tools to render mathematical equations in symbolic form. The software is from the company Waterloo Maple, Inc., also known as Maplesoft. The software’s main features are categorized as follow: Mathematics, Smart Document Environment, Application Areas, High Performance Computing, Connectivity and Education. Each of these features has its own sub-categorized functions.For instance, under Mathematics, you have Symbolic and Numeric Math; which allows you to use symbolic computations for more accurate results. There is also Comprehensive Mathematics under this category, which provides you with more than five hundred mathematical functions that include solutions numerically and symbolically; and Equation Solving, that provide you with tips and strategies in solving equations and systems of equations. Under Smart Documentation, you get the following sub-categories: Math Equation Editor, Visualization, Pot Annotations and Customizations, Context-Sensitive Menus, and Interactive Assistants, to name a few. Application Areas include Financial Modeling, Statistics and Process Control, Physics and Control Design. For High Performance Computing, applications include Automatic Parallelism, Multi-process Programming on a Local Grid, and Multithreaded Programming. The latest edition of software is Maple 16, which has a Professional version, Academic version and Student Edition.

Các loại file được mở bởi Maple

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Maple có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MLAMWMWSMWZ

Download Maple

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *