Mastercam

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mastercam - NA

Phần mềm Mastercam

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mastercam là phần mềm gì?

Mastercam là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mastercam là Version NA (cập nhật NA)

Mastercam là một công cụ CAD rằng ban đầu là một hệ thống CAM 2D và chủ yếu được sử dụng bởi machinists và kỹ sư trong việc thiết kế phần ảo bằng cách sử dụng máy tính. Nó cũng có chức năng như một CNC hoặc một công cụ Computer Numerical kiểm soát trong sản xuất chính của bộ phận thiết kế. Từ một hệ thống 2D, nó đã được mở rộng để được sử dụng trong một số phần mềm CAD functions.The Mastercam cũng được trang bị với một bộ hoàn chỉnh các đường dẫn công cụ đã được xác định trước để cung cấp trợ lý trong việc thiết kế khuôn mặt, đường nét, khoan, khắc cũng như các công cụ khác mà chủ yếu được sử dụng trong các bộ phận cắt với độ chính xác. Phần mềm này cũng cho phép machinists để tùy chỉnh thiết kế sử dụng các công cụ tiên tiến được tích hợp trong system.Mastercam cũng có thể được tích hợp với C-móc, một ứng dụng phần thứ 3 được sử dụng cho các yêu cầu thiết kế cụ thể. Là một công cụ sản xuất bằng máy tính, nó có khả năng kiểm soát công cụ tiên tiến mà cũng bao gồm một trình theo dõi có thể được sử dụng để theo dõi những thay đổi và chuyển động của bất kỳ công cụ máy móc vận hành. Mastercam cũng đi kèm với tài liệu hướng dẫn kỹ thuật số và được sản xuất bởi phần mềm CNC.

What is Mastercam?

Mastercam is a CAD tool that was originally a 2D CAM system and is primarily used by machinists and engineers in designing virtual parts using the computer. It also functions as a CNC or a Computer Numerical Controlled tools in the main manufacturing of the designed parts. From being a 2D system, it has now been expanded to be used in several CAD functions.The Mastercam software is also equipped with a complete set of tool paths that are already pre-defined to provide aide in designing face, contours, drills, engraving as well as other tools that are mainly used in cut parts with accuracy. The software also allows machinists to customize designed using the advanced tools that are integrated in the system.Mastercam can also be integrated with C-hooks, a 3rd part application that is used for specific design requirements. As a computer-aided manufacturing tool, it features an advanced tool control capabilities that also include a tracker that can be used to monitor the changes and movement of any mechanically operated tool. Mastercam also comes with digital documentation and is produced by CNC Software.

Các loại file được mở bởi Mastercam

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mastercam có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Mastercam

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *