MasterSplitter by TomaSoft Corporation

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MasterSplitter by TomaSoft Corporation - NA

Phần mềm MasterSplitter by TomaSoft Corporation

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MasterSplitter by TomaSoft Corporation là phần mềm gì?

MasterSplitter by TomaSoft Corporation là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MasterSplitter by TomaSoft Corporation là Version NA (cập nhật NA)

Các MasterSplitter bởi chương trình Corporation Tomasoft là một tiện ích file chia nhỏ cho phép người dùng gửi và quản lý tập tin lớn một cách dễ dàng hơn bằng cách biến chúng thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Những lợi ích của chia tập tin bao gồm nhanh hơn nhập khẩu, phân phối nhanh hơn và chia sẻ và tải nhanh hơn các file đã cắt được các ứng dụng. Ví dụ, trong khi nó có thể mất một chương trình bảng tính như nhiều như 30 giây để mở một cơ sở dữ liệu khổng lồ, nó sẽ đưa họ ít thời gian để mở chỉ là một phần của cơ sở dữ liệu đó. Nó cũng sẽ mất ít thời gian để tải từng phần như một tập tin đính kèm email hoặc một tệp dữ liệu được chia sẻ thông qua đồng bộ hóa software.MasterSplitter đã một giao diện cực kỳ đơn giản rảnh rỗi, mà không phải là để nói rằng đó là ngay lập tức dễ dàng để sử dụng-một số người mới đến tách sẽ thấy mình tự hỏi bắt đầu từ đâu một phần là do sự trống rổng tuyệt đối của thiết kế giao diện của chương trình. Ba lựa chọn chính tìm thấy trong đó là tham gia (ví recombining file split), Split (có lời giải thích cần thiết), và So sánh (để chạy kiểm tra trên hai lựa chọn quá trình trước đó). Người dùng có thể lựa chọn cách chia nhỏ các file lớn nên và chương trình cũng bao gồm một tập tin hàng loạt Windows với file đã cắt được để máy tính ngay cả khi không chương trình có thể thực hiện tái tổ hợp.

What is MasterSplitter by TomaSoft Corporation?

The MasterSplitter by Tomasoft Corporation program is a file splitting utility that allows users to send and manage large files more easily by turning them into several smaller pieces. The benefits of splitting files include faster importing, faster distribution and sharing and faster loading of split files of applications. For instance, while it might take a spreadsheet program as many as 30 seconds to open an enormous database, it would take them far less time to open just a portion of that database. It would also take less time to upload each portion as an email attachment or a data file to be shared through synchronization software.MasterSplitter has an exceedingly spare, simple interface, which is not to say that it is immediately easy to use—some novices to splitting will find themselves wondering where to begin partly due to the sheer bareness of the program’s interface design. The three main options found therein are Join (for recombining split files), Split (no explanation needed), and Compare (for running checks on the previous two process options). Users have the choice of how large split files should be and the program also includes a Windows Batch file with split files so that even computers without the program can perform recombination.

Các loại file được mở bởi MasterSplitter by TomaSoft Corporation

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MasterSplitter by TomaSoft Corporation có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 1246

Download MasterSplitter by TomaSoft Corporation

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *