MatchWare MindView

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MatchWare MindView - NA

Phần mềm MatchWare MindView

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MatchWare MindView là phần mềm gì?

MatchWare MindView là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MatchWare MindView là Version NA (cập nhật NA)

MatchWare MindView chủ yếu hoạt động như một phần mềm để lập bản đồ tâm trí có thể được sử dụng trong động não, tổ chức, và trình bày ý tưởng trực quan. Nó có thể được tích hợp với dãy phòng MS Office để tạo ra các ý tưởng có thể được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Mục đích chính của phần mềm cũng là để người sử dụng trợ lý trong việc đưa ra quyết định kinh doanh liên quan đến quan trọng. Phần mềm này là một trong những dòng sản phẩm được phát triển và phát hành bởi công ty phần mềm cùng tên -Matchware.MatchWare MindView thể được sử dụng trong các cuộc họp và sản xuất các cấu trúc phân hủy của công việc, thời gian, và cũng có các biểu đồ Grantt. Việc sử dụng các bài thuyết trình trực quan của các ý tưởng cũng có thể được sử dụng trong hợp tác hiệu quả hơn với các thành viên, khách hàng, và các mạng. Phần mềm này tương tự như vậy có thể được sử dụng trong phác thảo báo cáo, kiến ​​thức quản lý, trình bày các kế hoạch tiếp thị và chiến lược cũng như RFP. Nó cũng đi kèm với một bộ các mẫu và một loạt các phong cách có thể được chiết xuất và sử dụng trực tiếp. quản lý số lượng và tính toán sản xuất sử dụng phần mềm cũng có thể được ngay lập tức chuyển sang Excel. MatchWare MindView cũng có thể được sử dụng trong việc đồng bộ hóa các nhiệm vụ với Outlook. Nó hoạt động tốt với các hệ thống dựa trên Windows.

What is MatchWare MindView?

MatchWare MindView works primarily as a software for mind mapping that can be utilizing in brainstorming, organizing, and presentation of ideas visually. It can be integrated with MS Office suites so that generation of ideas can be performed more efficiently. The main purpose of the software is also to aide users in making important business-related decisions. The software is among the line of products developed and released by the software company of the same name –Matchware.MatchWare MindView can be utilized in meetings and in producing breakdown structures of work, timelines, and also Grantt charts. The use of visual presentations of ideas can also be used in collaborating more effectively with team members, clients, and networks. The software can likewise be used in outlining reports, Knowledge Management, presentation of marketing plans and strategies as well as RFPs. It also comes with a set of templates and a range of styles that can be extracted and used directly. Number management and calculations produced using the software can also be immediately transferred to Excel. MatchWare MindView can also be used in synchronizing tasks with Outlook. It works well with Windows-based systems.

Các loại file được mở bởi MatchWare MindView

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MatchWare MindView có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MVDMVDXOMP

Download MatchWare MindView

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *