Mathcad Professional

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mathcad Professional - NA

Phần mềm Mathcad Professional

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mathcad Professional là phần mềm gì?

Mathcad Professional là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mathcad Professional là Version NA (cập nhật NA)

Mathcad lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1986 cho hệ điều hành DOS, và là người đầu tiên để khởi động chỉnh sửa trực tiếp của typeset ký hiệu toán học, cùng với tính toán tự động. Mathcad là một phần mềm máy tính cố cho xác minh, kiểm chứng thực, tài liệu, và tái sử dụng các tính toán kỹ thuật. Dựa trên các nghiên cứu Parametric Corporation Công nghệ, Mathcad sự là giải pháp cho các tính toán kỹ thuật, dành cho các nhà khoa học và kỹ sư từ các ngành khác nhau, thường xuyên nhất những người đến từ điện, hóa chất, xây dựng dân dụng và các ngành cơ khí. Mathcad được khái niệm hóa bởi Allen Razdow của MIT. Ông cũng là đồng sáng lập của Mathsoft. Mathcad hiện đang thuộc sở hữu của PTC, và được biết đến như các ứng dụng máy tính đầu tiên để tính toán tự động và kiểm tra sự phù hợp của các đơn vị kỹ thuật. Các đơn vị này bao gồm si, trong suốt toàn bộ các tính toán. Hôm nay, Mathcad có một số khả năng của một hệ thống đại số máy tính. Nhưng bây giờ, Mathcad đang hướng tới một phương pháp hiệu quả hơn về cách họ có thể cải thiện phần mềm của họ và các ứng dụng kỹ thuật khác. PTC Mathcad là một giải pháp thực hiện cho việc phân tích, chia sẻ và giải quyết một số tính toán kỹ thuật phức tạp. Phần mềm này được cung cấp với một giao diện dễ sử dụng. Nó có một ký hiệu toán học sống, khả năng tính toán, và một đơn vị tình báo mạnh mẽ. Nó cho phép các kỹ sư và đội ngũ thiết kế giao tiếp và chụp thiết kế của họ và kiến ​​thức kỹ thuật.

What is Mathcad Professional?

Mathcad was first introduced in 1986 for DOS, and the first to launch live editing of typeset mathematical notations, alongside automatic computations. Mathcad is a computer software purposely for verifications, validations, documentations, and reuse of engineering calculations. Based on Parametric Technology Corporation’s studies, Mathcad is the solution for engineering calculations, intended for scientists and engineers from different disciplines, most often those coming from electrical, chemical, civil engineering, and mechanical disciplines. Mathcad was conceptualized by Allen Razdow of MIT. He is also the co-founder of Mathsoft. Mathcad is currently owned by PTC, and is known as the first computer application to compute automatically and check the consistency of engineering units. These units include the International System of Units, throughout the whole set of calculations. Today, Mathcad has some of the capabilities of a computer algebra system. But now, Mathcad is aiming for a more effective method on how they can improve their software and other engineering apps. PTC Mathcad is a solution made for analyzing, sharing, and solving some complex engineering calculations. This software is offered with an easy-to-use interface. It has a live mathematical notation, calculation capabilities, and a strong unit intelligence. It lets engineers and design teams communicate and capture their design and engineering knowledge.

Các loại file được mở bởi Mathcad Professional

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mathcad Professional có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HBKMCDMCT

Download Mathcad Professional

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *