Mathsoft Mathcad

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mathsoft Mathcad - NA

Phần mềm Mathsoft Mathcad

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mathsoft Mathcad là phần mềm gì?

Mathsoft Mathcad là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mathsoft Mathcad là Version NA (cập nhật NA)

Mathsoft Mathcad là một chương trình phần mềm thường được sử dụng để tính toán toán học và lồng vào cốt thị giác của các phương trình toán học trong lĩnh vực kỹ thuật. Phần mềm này được phát triển và phân phối bởi Mathsoft, nhưng công ty đã được mua lại vào năm 2006 bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Parametic; và bây giờ là PTC, hoặc Công ty Cổ phần Công nghệ Parametric, phát triển và phân phối các software.What các chương trình phần mềm làm là cung cấp cho các chuyên gia kỹ thuật với một loạt các công cụ cho việc tính toán các phương trình toán học liên quan đến các quy trình kỹ thuật. Nó cho phép người sử dụng để tạo ra các bảng tính có thể bao gồm một sự kết hợp của các yếu tố toán học trong lồng vào cốt số và mang tính biểu tượng, cũng như các văn bản. Tóm lại, chương trình cho phép các kỹ sư và các nhà khoa học sử dụng các công cụ khác nhau được cung cấp trong phần mềm để phân tích dữ liệu và thống kê, giải quyết phương trình vi phân thường và phương trình vi phân từng phần, tạo 2D và 3D lô, và xử lý hình ảnh và signals.In Ngoài ra, chương trình phần mềm cũng cho phép nhập khẩu và xuất khẩu dữ liệu đến và đi từ Microsoft Excel. Mathcad Thủ 2.0 là phiên bản mới nhất của phần mềm, ra mắt trong quý I năm 2012.

What is Mathsoft Mathcad?

Mathsoft Mathcad is a software program that is generally used for mathematical calculations and visual renditions of mathematical equations in the field of Engineering. The software was originally developed and distributed by Mathsoft, but the company was acquired in 2006 by Parametic Technology Corporation; and it is now the PTC, or Parametric Technology Corporation, that develops and distributes the software.What the software program does is to provide Engineering professionals with a wide variety of tools for the computation of mathematical equations related to engineering processes. It enables the user to create worksheets that may include a combination of mathematical elements in numeric and symbolic renditions, as well as texts. Briefly, the program allows engineers and scientists to use the various tools provided in the software for analyses of data and statistics, solve ordinary differential equations and partial differential equations, create 2D and 3D plots, and processing of images and signals.In addition, the software program also allows for importing and exporting of data to and from Microsoft Excel. Mathcad Prime 2.0 is the latest release of the software, launched in the first quarter of 2012.

Các loại file được mở bởi Mathsoft Mathcad

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mathsoft Mathcad có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HBKMCDMCTXMCDXMCDZXMCT

Download Mathsoft Mathcad

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *