MathType

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MathType - NA

Phần mềm MathType

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MathType là phần mềm gì?

MathType là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MathType là Version NA (cập nhật NA)

MathType là một ứng dụng phần mềm cho phép người dùng tạo ký hiệu toán học cho việc xuất bản máy tính để bàn hoặc các trang Web. Phát triển bởi Thiết kế khoa học, phần mềm đi kèm tích hợp đầy đủ với công cụ để cho phép các điệp ngữ cảnh và đồ họa đơn giản để phương trình toán học phức tạp. Phần mềm này hoạt động như một trình soạn thảo phương trình đó là tương thích với hơn sáu trăm ứng dụng và trực tuyến sites.Among các ứng dụng và các trang web mà các chương trình tương thích nhất với là: MS Office, iWork của Apple, InDesign từ Adobe Systems, iBooks Author mà là một ứng dụng để tạo ra các sách giáo khoa cảm ứng đa điểm của Apple; Mathematica, một chương trình phần mềm máy tính kỹ thuật; Maple, mà là tương tự như vậy một động cơ tính toán toán học; Gmail, OpenOffice, Blackboard, một hệ thống học tập ảo; và Moodle, một ứng dụng Web hành quân mã nguồn sử dụng cho sự phát triển của các khóa học trực tuyến có trụ sở. Người dùng có thể gõ những phương trình toán học bằng tay trên các hệ thống hỗ trợ chữ viết tay công nhận, qua các điểm và nhấp vào hệ thống thông qua một con chuột; và thông qua phím tắt, mà có thể tùy chỉnh để cho phép người dùng các mẫu ra mắt một cách nhanh chóng và biểu tượng thường được sử dụng. Phần mềm này có thể được mua từ trang web của nhà phát triển, nơi mà một thử nghiệm miễn phí tải về cũng có sẵn.

What is MathType?

MathType is a software application that enables the user to create mathematical notations for desktop publishing or Web pages. Developed by Design Science, the software comes fully integrated with tools to enable the contextual and graphical rendition of simple to complex mathematical equations. The software serves as an equation editor that is compatible with over six hundred applications and online sites.Among the applications and sites that the program is most compatible with are: MS Office, iWork from Apple, InDesign from Adobe Systems, iBooks Author which is an application for the creation of multi-touch textbooks from Apple; Mathematica, a technical computing software program; Maple, which is likewise a mathematical computation engine; Gmail, OpenOffice, Blackboard, a virtual learning system; and Moodle, an opn-source Web app utilized for the development of online-based courses. The user can enter mathematical equations by hand on systems that support handwriting recognition, via the point and click system through a mouse; and via keyboard shortcuts, which are customizable to enable the user to quickly launch templates and symbols that are frequently used. The software can be purchased from the developer’s website, where a free trial download is also available.

Các loại file được mở bởi MathType

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MathType có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) EQP

Download MathType

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *