McAfee SiteAdvisor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download McAfee SiteAdvisor - NA

Phần mềm McAfee SiteAdvisor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

McAfee SiteAdvisor là phần mềm gì?

McAfee SiteAdvisor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của McAfee SiteAdvisor là Version NA (cập nhật NA)

Cố vấn trang web của McAfee là một plugin tương tự như công nghệ LinkScanner của AVG, trong đó bóc tách trên các trang web và các trang web và cung cấp bạn tư vấn thời gian thực hoặc báo cáo về tình hình an ninh và an toàn của trang web. Tuy nhiên, không giống như LinkScanner mà thực sự đi qua các trang web và tích cực bảo vệ bạn khỏi tác hại trực tuyến, trang web Advisor chỉ cung cấp cho bạn một cảnh báo rằng trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn, hoặc là một trang web có thể chứa mã độc hại có thể lây nhiễm hệ thống của bạn và làm hỏng tập tin của bạn. Site Advisor lần đầu tiên được phát triển như nó vốn có của một nhà phát triển cùng tên, cho đến khi nó đã được mua lại, bao gồm tất cả các công nghệ của mình, trong một thỏa thuận năm 2006 của McAfee.The McAfee Site Advisors collates phản hồi từ McAfee khách hàng, khách hàng và người dùng của trang web Advisor chương trình đến các trang web tích cực đánh dấu nếu họ có hại hay không, và báo cáo này cho người sử dụng tại thời điểm truy cập (hoặc trước khi vào trang web). Tuy nhiên, nó đã bị chỉ trích từ hỗ trợ khách hàng ấm của McAfee và xếp hạng an toàn sai lầm của các trang web một số trong số đó là thực sự cổng thông tin trực tuyến hợp pháp. Điều này thực sự chủ yếu là do người dùng lạm dụng, thay vì một thất bại của phần mềm riêng của mình.

What is McAfee SiteAdvisor?

The McAfee Site Advisor is a plugin that is similar to AVG’s LinkScanner technology, which crawls over websites and web pages and offers you real time advisory or reports on the security and safety status of the website. However, unlike LinkScanner which actually goes over the sites and actively protects you from online harm, Site Advisor only gives you a warning that the site may be harmful to your computer, or that a web page may contain malicious code that could infect your system and damage your files. Site Advisor was first developed as-is by a developer of the same name, until it was acquired, including all its technologies, in a 2006 deal by McAfee.The McAfee Site Advisors collates feedback from McAfee clients, customers and users of the Site Advisor program to actively mark websites if they are harmful or not, and reports this to the user at the time of browsing (or before entering the site). However, it has come under criticism from McAfee’s tepid customer support and the erroneous safety ratings of websites some of which are actually legitimate online portals. This actually mainly due to user abuse, instead of a failing of the software itself.

Các loại file được mở bởi McAfee SiteAdvisor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm McAfee SiteAdvisor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download McAfee SiteAdvisor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *