MDL Draw

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MDL Draw - NA

Phần mềm MDL Draw

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MDL Draw là phần mềm gì?

MDL Draw là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MDL Draw là Version NA (cập nhật NA)

MDL Draw thực sự chỉ là một tên cho ISIS / chương trình thường được sử dụng bởi các sinh viên hóa học và các nhà khoa học Vẽ. Các “MDL” trong tên thay thế đến từ các nhà xuất bản, đó là Hệ thống thông tin MDL. tính năng cốt lõi của phần mềm là hóa học soạn thảo và cung cấp: đặc biệt hơn, nó cho phép người dùng soạn sơ đồ hóa trên màn hình máy tính của họ. Điều này có nghĩa rằng chương trình đã được thường được sử dụng để minh họa hóa sơ đồ, kết nối, cấu trúc, liên kết và liên kết trong một định dạng hình ảnh. Nó được hướng rất đặc biệt cho ứng dụng này, trên thực tế, nó cũng có tính đối với tài sản tiểu trong hộp công cụ của nó. Một phần lý do chương trình được sử dụng rất rộng rãi là nó được cung cấp miễn phí. Hệ thống thông tin MDL ngừng xuất bản nó khoảng năm 2002, tuy nhiên, cho nó hơn 10 năm sử dụng. Điều đó nói rằng, công ty cũng phát hành một chương trình thay thế tên ACCELRYS Vẽ, mà vẫn còn có sẵn và sử dụng. Kể từ khi chương trình thay thế cũng đã được phát hành như là một ứng dụng miễn phí, nó đã một lần nữa tìm thấy chính nó trong sử dụng chung giữa các thành viên của các viện nghiên cứu và sinh viên chiếm hóa học hoặc chuyên ngành liên quan.

What is MDL Draw?

MDL Draw is actually just another name for the ISIS/Draw program that was often used by chemistry students and scientists. The “MDL” in the alternative name came from the publisher, which was the MDL Information Systems. The core features of the software were chemistry drafting and rendering: more specifically, it allowed users to compose chemical diagrams on their computer screens. This meant that the program was typically used for illustrating chemical schematics, connections, structures, links and bonds in a visual format. It was so specifically geared for this application, in fact, that it also had calculators for elementary properties in its toolbox. Part of the reason the program was so widely used was that it was made available for free. MDL Information Systems ceased publishing it around 2002, however, giving it over 10 years of use. That said, the company also released a replacement program named Accelrys Draw, which is still available and in use. Since the replacement program has also been released as a free application, it has once again found itself in common use among members of the academe and students taking up chemistry or related subjects.

Các loại file được mở bởi MDL Draw

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MDL Draw có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASAASPCDXMOLRXNSKC

Download MDL Draw

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *