MediaMonkey Script – MiniLyrics Embedder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder - NA

Phần mềm MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder là phần mềm gì?

MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder là Version NA (cập nhật NA)

MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder là một add-on được cung cấp cho phần mềm quản lý âm nhạc Ventis Truyền thông MediaMonkey. Các kịch bản cho phép MiniLyrics để cài đặt như một bảng điều khiển di trong MediaMonkey. MiniLyrics plug-in có thể tự động tải lời bài hát và hiển thị các trên máy nghe nhạc. Để kích hoạt tính bảng có thể gắn với công việc đúng cách, ví dụ: chương trình ca từ, người dùng phải thay đổi da MiniLyrics để một làn da mà không phải là mờ. Skin mặc định của các plug-in có thể không hoạt động đúng với embedder scrip. Khác nhau da không mờ có sẵn với việc bổ sung plug-in.In, để làm cho bảng điều khiển là “có thể gắn được,” người dùng phải tắt tùy chọn “Always on Top” thiết lập của các plug-in. Nếu bảng có thể gắn được đóng một cách tình cờ, nó có thể được đưa ra một lần nữa thông qua menu View của máy nghe nhạc. MediaMonkey là phần mềm cho phép người sử dụng để tổ chức các tập tin âm thanh của họ vào một thư viện duy nhất. Âm nhạc có thể được sắp xếp dựa trên thể loại hoặc kiểu của chúng. Phần mềm cũng có chức năng như một máy nghe nhạc âm thanh, cung cấp hỗ trợ cho các định dạng âm thanh như MP3, OGG, FLAC, WMA, AVI và CDA.

What is MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder?

MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder is an add-on provided for Ventis Media MediaMonkey music management software. The script enables MiniLyrics to install as a dockable panel in MediaMonkey. MiniLyrics plug-in can automatically download lyrics and display these on the player. To enable the dockable panel to work properly, i.e. show lyrics, the user has to change the MiniLyrics skin to a skin that is not translucent. The default skin of the plug-in may not work properly with the scrip embedder. Various non-translucent skins are available with the plug-in.In addition, to render the panel as “dockable,” the user has to disable the “always on top” setting of the plug-in. If the dockable panel was closed by accident, it can be launched once again through the View menu of the player. MediaMonkey is software that allows the user to organize their audio files into a single library. Music can be arranged based on their genre or type. The software also functions as an audio player, providing support for audio formats like MP3, OGG, FLAC, WMA, AVI and CDA.

Các loại file được mở bởi MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AACAPEAPLASXAVICDADIVXF4VFLAFLACM1VM2VM3UM3U8M4AM4BM4PMACMM7LMM7NPMMDCMP+MP3MP4MPCMPEMPGMPPMPVOGGPCASTPLSQTVQFWAVWAXWMWMAWMVX-DIVXXSPFXVID

Download MediaMonkey Script - MiniLyrics Embedder

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *