MediaShout

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MediaShout - NA

Phần mềm MediaShout

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MediaShout là phần mềm gì?

MediaShout là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MediaShout là Version NA (cập nhật NA)

MediaShout là một phần mềm nhà thờ được thiết kế chủ yếu cho các bài thuyết trình nhà thờ sử dụng. Phần mềm này đã bổ sung tính năng ngoài việc trình bày phương tiện truyền thông, có kinh thêm hơn 65 phiên bản Kinh Thánh mà không yêu cầu phải thanh toán, hơn 600 ca khúc trong đó có lời bài hát và các tính năng bổ sung kết nối với SongSelect CCLI để nhập bài hát của họ mà 100.000 về số lượng, điểm bài giảng và ghi chú có thể được hiển thị trên màn hình hoặc hình ảnh, vẫn hay di chuyển; có thể chơi bất kỳ loại tập tin phương tiện truyền thông bao gồm DVD, MP3, đĩa CD, aiff, wav, PowerPoint, hình ảnh, clip Youtube, và nhiều người khác; đó là Trung tâm Quy hoạch, một cuộc hội thảo và quản lý tình nguyện viên trang web đó tọa độ với MediaShout; tự động hiển thị thông báo tùy biến; cũng như nhiều người khác.

What is MediaShout?

MediaShout is a church software designed primarily for church presentations use. The software has added features aside from the media presentation, there are additional scriptures of over 65 Bible versions that requires no payment, over 600 songs including lyrics and the added feature of connecting to CCLI’s SongSelect to import their songs which 100,000 in number, sermon points and notes can be displayed on screen or images, still or moving; able to play any media file type including DVDs, mp3s, CDs, aiff, wav, PowerPoint, images, Youtube clips, and many others; there is the Planning Center, a workshop and volunteer management site that coordinates with MediaShout; automatically displays customizable announcements; as well as many others.

Các loại file được mở bởi MediaShout

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MediaShout có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BOXMSSMSTSSC

Download MediaShout

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *