MediaWidget – Easy iPod Transfer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MediaWidget - Easy iPod Transfer - NA

Phần mềm MediaWidget - Easy iPod Transfer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MediaWidget - Easy iPod Transfer là phần mềm gì?

MediaWidget - Easy iPod Transfer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MediaWidget - Easy iPod Transfer là Version NA (cập nhật NA)

Nếu iPod để chuyển máy tính, hoặc máy tính để iPod Transfer là những gì người dùng đang cố gắng để làm, sau đó truyền thông Widget dễ dàng iPod Transfer là những gì anh đang tìm kiếm. Cho dù máy tính của mình bị rơi, vỡ, hoặc đã bị đánh cắp, hoặc nếu anh ta chỉ đơn giản là mua một máy tính mới, hay muốn chia sẻ nội dung iPod của mình với một người bạn, sau đó truyền thông Widget có thể giúp anh ta chuyển nội dung trở lại iPod của mình vào máy tính của mình. Truyền thông Widget là một tiện ích chuyển iPod dễ sử dụng được thiết kế để giúp người dùng có được nội dung iPod của mình ra khỏi bất kỳ iPod, và trở lại vào iTunes. Nó cũng có thể giúp người sử dụng nội dung đặt từ mình trở lại máy tính vào bất kỳ iPod. Điều này cho phép ông để chia sẻ của ông iPod âm nhạc, hình ảnh, video và các podcast với bạn bè, hoặc sử dụng iPod của mình trên máy tính khác nhau.

What is MediaWidget - Easy iPod Transfer?

If iPod to Computer Transfer, or Computer to iPod Transfer is what the user is trying to do, then Media Widget Easy iPod Transfer is what he is looking for. Whether his computer crashed, broke, or was stolen, or if he simply bought a new computer, or want to share his iPod content with a friend, then Media Widget can help him transfer his iPod content back onto his PC. Media Widget is an easy-to-use iPod transfer utility that is designed to help the user get his iPod contents off any iPod, and back into iTunes. It can also help the user put content from his computer back into any iPod. This allows him to share his iPod music, photos, videos, and podcasts with a friend, or to use his iPod on different PCs.

Các loại file được mở bởi MediaWidget - Easy iPod Transfer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MediaWidget - Easy iPod Transfer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MediaWidget - Easy iPod Transfer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *